Jeshua, kanaldatud Pamela Kribbe pmees ja naisenergiaoolt. Mees- ja naisenergia.

Kallid sõbrad, mul on suur rõõm jälle teiega olla. Mul on nii hea meel olla teie seltskonnas. Teil on kalduvus mulle alt üles vaadata, nagu ka teistele minutaolistele olenditele. Teie näete mind endist üleolevana, aga meie seda ei näe. Meie näeme teid käimas oma teed Maal sel väljakutseterohkel ajal, ajal, mil nii palju muutusi on aset leidmas, ja me näeme teid kasvamas oma enda meisterlikkuse suunas. Me näeme teid saamas meistriteks, kellele te alt üles vaatate. Ja just selles kõik seisnebki – oma enda meisterlikkuse leidmises!

Ärge järgnege ühelegi meistrile, kes on toodud teie ette traditsioonide, raamatute või millegi muu vahendusel. Leidke oma enda meisterlikkus – just selles kõik peitubki.

Täna sooviksin ma rääkida teemast, mis ulatub tagasi teie kaugesse minevikku: mees- ja naisenergiatest. Need on vanad energiad ja nendega toimuvad praegu suured sündmused.

Esiteks soovin ma öelda midagi nende energiate olemuse kohta. Need energiad on Ühe kaks aspekti. Seetõttu ei ole nad tegelikult vastandlikud või duaalsed, nad on üks; nad on ühe energia kaks väljendust.

Meesenergia on aspekt, mis on fokusseeritud väljapoole. Ta on see osa Jumalast või Vaimust, mis püüdleb välise poole suunatud tegutsemise poole, annab vaimule materiaalse olemuse, vormi. Seetõttu kannab meesenergia tugevat loovat jõudu. Meesenergiale on loomulik olla äärmiselt keskendunud ja eesmärgile pühendunud. Sel viisil loob meesenergia individuaalsust. Meesenergia võimaldab sul eralduda Ühest, Tervikust, seista üksi ja olla konkreetne indiviid.

Naisenergia on Kodu energia. Ta on Algallika energia, voolav Valgus, puhas Olemine. Ta on energia, mis ei ole veel avaldunud, asjade sisemine aspekt. Naisenergia on kõikeläbiv ja ookeanilaadne; ta ei erista ega individualiseeri.

Nüüd kujutle naisenergiat saamas teadlikuks liikumisest temas eneses, viivust rahutusest, soovist… soovist ulatuda väljapoole oma piire, liikumas väljapoole iseendast, et saada kogemusi. Temas on igatsus millegi uue järele, seikluste järele! Ja siis tuleb energia, mis vastab tema igatsustele. See on meesenergia, mis soovib olla tema teenistuses ja aidata tal avalduda mateerias, vormis. Meesenergia määratleb ja vormib naisenergiat ja nende koostöös tekib täiesti uus energia, mis on võimeline liikuma täiesti uues suunas. Avaneb võimalus luua uus reaalsus, kus kõike saab avastada ja kogeda alati muutuvates vormides.

Mees- ja naisenergia tants toob esile meie loodud reaalsuse pulsseeriva olemuse. See on suure ilu vaatemäng, milles mees- ja naisenergia ülistavad teineteist ja tähistavad oma koostööd ja mängulist ühinemist. Ja see on nii nagu olema peab. Mees- ja naisenergia kuuluvad kokku, nad on Ühe kaks aspekti ja koos tähistavad nad rõõmuküllase Loomise avaldumist nii nagu see olema peab.

On öeldud, et oma kõige viimases mõistmises selle kohta, kes sa oled, on ainus tõde: MINA OLEN.

Ja just selles müstilises mantras need kaks aspekti sulanduvad. „Mina“ kannab meesenergiat ja „olen“ naisenergiat. Mina on piirav, eristav. Ta annab fookuse, suuna, individualiseerib: Mina, mitte keegi teine, Mina. Ja siis „olen“. Olen on ookeanilaadne, kõikehaarav. Ta peegeldab Kodu ookeani, naisenergiat, ammendamatut allikat, mis ei tunne piire, eristamist. Voolav ja ühendav aspekt on naisenergia tuum. Väljendis „Mina olen“, nais- ja meesenergia ühinevad  täielikus rahumeelsuses.

yin yangInimkonna ajaloos ja juba enne inimkonna teket, tõusis konflikt meheliku ja naiseliku vahel. Ma ei hakka praegu rääkima selle konflikti päritolust. Aga teie ajaloos on mees- ja naisenergia teineteisest kaugenenud justkui oleksid nad vastandlikud jõud. Yin-yang sümbol kirjeldab tõelist olukorda küllaltki hästi. Mehelikkuses on alati naiselikkuse tuum ja naiselikkuses alati mehelikkuse oma, just nagu mustal taustal on valge täpp ja valgel taustal must. Aga ajaloos on see müstiline mehelikkuse ja naiselikkuse ühtsus unustatud ja neist on saanud vastandid nagu must ja valge. Aluseksolev ühtsus kaotati.

Just praegu oled sa selle konflikti ajaloo viimases etapis, kus meesenergia on mänginud vägivallatseja rolli mitmeid sajandeid. Meesenergia on kaua mänginud osa, kus ta allutab, vigastab ja hävitab naisenergiat. See ei ole alati nii olnud. On olnud aegu, kus naisenergial oli ülemvõim ja ta manipuleeris ja võimutses meesenergia üle. Aga see aeg on möödas. Ühel hetkel võttis konflikt teise suuna ja vägivallatseja ja ohvri rollid vahetusid. Meesenergia on nüüdseks pikalt võimul olnud ja oma võimu väärkasutades on ta naisenergiat vigastanud nii, et see ei tunneta enam oma Olemuse ühtsust.

Millal iganes mehelik ja naiselik on konfliktis, on mõlema lagunemine vältimatu.

Mida enam naisenergiat ohverdatakse ja see enese-eitusse eksib, kaotab ka meesenergia end halastamatus vägivallas, mida te teate arvukatest sõdadest oma ajaloos.

Mehelik ja naiselik sõltuvad teineteisest. Kui nad omavahel võitlevad, on tagajärjed katastroofilised. Aga ajad on  muutumas. Alates 19.-20. sajandist on naisenergia jõudu kogunud ja hakanud oma ohvrirollist väljuma. See ülestõusmine on aset leidnud sügavalt naiseliku energia sisemusest. Ta oli jõudnud enese-eituse viimasele äärele. Sel hetkel vaatas ta endale otsa ja tunnistas: kaugemale enam minna ei saa.

Kusjuures, ohvri ja vägivallatseja vahel toimub alati sama dünaamika. Muutus toimub kui ohver olukorda enam ei aktsepteeri. Vägivallatseja võiks oma rolli kauemakski jääda, kuna tal on olukorra lõpetamiseks vähem põhjust. Revolutsioon algab kui ohver mängus osalemisest keeldub ja viimaks oma võimu taastab. Kõigis repressiooni olukordades, olgu perekonnas või ühiskonnas, algab tõeline muutus siis, kui naine, või naiselik energia inimeses, otsustab enese jaoks – ma ei aktsepteeri seda olukorda enam kauem. Just sel hetkel algab tõeline muutus. Enne selle hetke saabumist on välised püüded olukorda mõjutada on kasutud.

Naisenergia on tõusnud ja tema tähetund on saabunud.

Tegelikult on praegusel ajal kõige olulisem meesenergia muundamine!! Just nüüd on aeg meesenergiale uue tähenduse andmiseks. Võiksin seda kanaldust nimetada „Meesenergia taassünd“. Kuna ma soovin rõhutada, et üksnes küpse ja tasakaalustatud meesenergia ühendamisel naisenergiaga, on viimasel taaskord võimalik õide puhkeda.

Viimasel sajandil ja ka enne seda on naisenergia jällegi jõudu koguma asunud. Ta on hakanud õitsema uuel ja tasakaalustatumal moel. Vaatamata soolisele ebavõrdsusele, mis endiselt teie ühiskonnas eksisteerib, on naisenergia tõus peatamatu. Ometigi ei suuda naisenergia ilma meesenergiaga koostööd tegemata saavutada oma maksimaalset väge ja elujõudu. See kehtib nii kollektiivse kui individuaalse tasandi kohta. Naisenergia ei suuda teha oma viimast läbimurret ilma meesenergia toetuseta. See ei ole nõnda naisenergia jõuetuse tõttu. See on nais- ja meesenergia põhiolemuse tõttu: nad on omavahel põimunud ja kumbki suudab saavutada oma kõrgeimat potentsiaali vaid koostöös. Just seetõttu on hädavajalik, et meesenergia end ümberkujundaks ja liiguks uude!

Vaadates meeste ja naiste koosmõju kollektiivsel tasandil, siis naisenergia on praegu ootepositsioonil. Ta ootab. Kollektiivsel tasandil on meesenergiates toimumas võitlus uue ja vana vahel. Meesenergias on koitmas uus laine, mis austab ja ülistab naisenergiat. See uus laine soovib ühineda naiseenergiaga ja siseneda Uude Ajastusse. Aga samal ajal on endiselt aktiivne meesenergia vana laine, mis osutab vastupanu. See energia toimib selgelt terrorirünnakutes, mis üle kogu maailma on aset leidnud.

Seeläbi näitab vana meesenergia oma südametu hirmuvalitseja olemust. Neis, kes neid hirmsaid rünnakuid elluviivad, valitsevad väga tumedad emotsioonid: agressiivsus, viha ja samal ajal ülim võimetus ja abitus. Just sellest ülimast abitusest sünnivad kõige jõhkramad ja hävitavamad võimuväljendused. See meesenergia, millest me räägime, piinleb oma surma agoonias. See tajub, et kollektiivsel tasandil on käimas olulised muutused ja inimkond seisab uue ajastu lävel.

energiaÜks probleeme, millega te praegu kokku puutute, liikudes rohkem tasakaalustatud mees- ja naiseaspekti koostöö suunas, on kuidas saada hakkama sellise halastamatu energiaga. Mida ma võtame ette selle vana meesenergiaga, mis püüab enne oma lõplikku langemist luua nii palju kaost ja hävitustööd kui võimalik? Lubage ma ütlen teile seda – selle langemine on fakt. Vana meesenergia on võitluse kaotanud, kuid ta ei alistu kergelt ja peab vastu viimase hetkeni väljendades viha ja püüdes halastamatult haarata võimu.

Palju sõltub sellest, milline on kollektiivne häälestatus selle energia suhtes.

Kas reaktsioonina vägivallategudele lubad sa vihal ja jõuetusel siseneda oma energiavälja? Hetkel, mil sa tunned end haaratuna vihast ja pahameelest nende vastu, on nad oma eesmärgi saavutanud. Sel hetkel oled sa imetud nende energeetilisse vibratsiooni ja sa oled samuti võimeline tapma: tapma süütute tapjaid. See on kõik väga arusaadav, kuid on äärmiselt tähtis mõista, mis sellises olukorras tegelikult toimub. Niipea kui tõusevad intensiivsed emotsioonid, on mõistlik võtta paus, siseneda vaikusesse. Pöörduda endas asuva teadliku vaikuse poole ja küsida: mis siin tegelikult toimub? Sel hetkel sõltub kõik sinu tarkusest ja arukusest, sinu võimest näha asju läbi ja tajuda, mis on tegelikult kaalul. Terroristid ei võta maailma üle; vana meesenergia on oma aja ära elanud ja tema surmatund on käeulatuses.

Kõige olulisem sõnum, mis mul seoses terrorismiga, vana meesenergia agressiooni avaldumisega edasi anda on: jää teadlikuks!

Ära lase end ülevõtta jõuetuse emotsioonidel, st muutuda ohvriks. Tea, et see agressiivne energia ei saa puutuda kedagi, kes ei lase seda oma energiavälja. Kui sa ei vasta viha ja vihkamisega, ei tõmba sa seda endale ligi. Sinu enda valgus kaitseb sind.

energiaNüüd soovin ma juhtida tähelepanu rohkem maisele, individuaalsele tasandile, kus sa tegeled mees- ja naisenergiatega iseendas. Ka individuaalsel tasandil on mees- ja naisenergiate vahel toimunud võitlus. Kõik, mis juhtub kollektiivsel tasandil, peegeldab indiviidi tasandil toimuvaid protsesse.

Selleks, et illustreerida meheliku ja naiseliku tasakaalu olulisust individuaalsel tasandil, räägin ma energiakeskustest igas inimeses, mida kutsutakse tšakrateks. Neid on seitse ja nad paiknevad selgrooga ühel joonel. Ma räägin kõigist tšakratest lühidalt, et näidata teile, et igaüks neist on valdavalt juhitud kas mees või nais tüüpi energia poolt.

Sabakondi (juur) tšakra on energiakeskus, mis ühendab teid maaga.

Energia selles tšakras ulatub välja maa poole ja võimaldab sinu hingel eksisteerida selles tihedas füüsilises vormis, reaalsuse materiaalsel tasandil. Energia väljaulatuvast ja loovast olemusest lähtuvalt võib öelda, et see on peamiselt mehelik tšakra. Tšakra ei ole kunagi täielikult mees- või  naisaspekti kandev, kuid võib öelda, et juurtšakras on meesenergial juhtiv positsioon.

Teist tšakrat kutsutakse nabatšakraks ja see on emotsioonide keskus.

See võimaldab sul kogeda emotsioone, meeleolude kõikumist, lühidalt emotsionaalse elu kõrg- ja madalhetki. See on vastuvõttev keskus. Seetõttu kutsun ma seda naiskeskuseks, tšakraks, kus domineerib naisenergia liikumine.

Kolmas tšakra, mida kutsutakse ka solar plexuseks, on tegutsemise ja loomise keskus.

See keksus on suunatud välja poole ja võimaldab seega energial avalduda füüsilises reaalsuses. Sa võid seda võrrelda päikesega, päikesekiirte väljapaiskamise ja kollase päikesevalguse väega (kolmanda tšakra loomulik värv on kollane).Solar plexuses muudetakse sinu mõtted, ideed ja soovid avaldunuks. See on tegutsemise ja väljapoole suunatud loomingu tšakra. See on ka ego elukoht, meie maise isiksuse tähenduses, ilma negatiivsete mõjudeta. Juhtiv energia on mehelik.

Südametšakra on vastuvõttev keskus nagu naba-tšakra ja sel on eriline võime ühendada erinevaid energiavooge.

See on keskus, kus kolme madalama tšakra (maine reaalsus) ja kolme kõrgema tšakra energiad (kosmiline reaalsus) ühinevad. Süda on sillaks mõistuse (pea) ja emotsioonide (kõht) vahel. Südamest oled sa võimeline ühenduma teistega ja ennast ületama. Süda ületab ego piirid ja võimaldab sul tunnetada ühtsust kõige enesest väljaspool asuvaga, isegi Kõigega Mis On. Südametšakra on värav Kodu energia juurde. See on selgelt ühenduse keskus ja seega juhtivalt naiselik.

Kõritšakra on mehelik.

Sellest keskusest antakse füüsiline vorm sisemistele tõugetele, ideedele ja emotsioonidele läbi rääkimise, nutmise, naermise, laulmise, karjumise jne. Siin väljendatakse sisemist elu läbi suhtlemise kasutades häält ja keelt. See keskus võimaldab sul muuta oma sisemine elu teistele nähtavaks kasutades füüsilisi märke: sõnu, hääli ja kontseptsioone. See on keskus, mis võimaldab sul suunata oma energia väljapoole füüsilisele tasandile. See on ka loovuse keskuseks.

Kuues tšakra, mida kutsutakse ka „kolmandaks silmaks“ ja mis asub sinu pea keskpunktis, on jällegi naiselik.

See võtab vastu ekstrasensoorseid intuitiivseid sõnumeid ja ületab füüsilise elu piire (viit füüsilist taju). See on selgeltnägemise jt ülemeeleliste võimete asukoht. Läbi selle keskuse tunnetad sa kellegi teise energiat, emotsioone, valu ja rõõmu kui enese omasid. Selle empaatia abil ületad sa jällegi ego piirdeid ja ühendud sellega „mis ei-ole-sina“.

Ja veel on kroontšakra, mis asub pealael. See tšakra ei ole mehelik ega naiselik.

Võib ka öelda, et ta on mõlemat. Selles tšakras tõused sa kõrgemale mees- ja naisaspekti duaalsusest. Kroontšakra on huvitav kombinatsioon mõlemast energiast. Kui see tšakra on tasakaalus, on teadvus samaaegselt vastuvõtlikus ja väljapoole suunatud seisundis. Seal on ka üles, teiste dimensioonide poole suunatus, eesmärgiga leida spirituaalseid tähendusi ja tuge või liikuda Enda sügavamate kihtideni. Ja samal ajal on seal vaikne ja rahulik vastuvõtlikkus, teadmine, et iga küsimus leiab vastuse kui on õige aeg. See on teadvus, mis on samaaegselt äärmiselt fokusseeritud ja vastuvõtlik. Selles teadvuse seisundis oled sa väga lähedal sellele, mis on aluseks nii nais- kui meesenergiale, Vaimu või Jumala energiale.

Nüüd olen ma väga laias laastus visandanud mees- ja naisenergiate liikumise läbi inimese energeetilise keha. Nüüd soovin ma rääkida lähemalt just kolmest madalamast tšakrast. Need on maaga kõige rohkem ühenduses olevad tšakrad, olles seega kõige rohkem maises sfääris eksisteerimisega seotud. Need kolm tšakrat omavad kõige tähtsamat rolli sinu sisemisel tervenemisel, kuna just selles piirkonnas asuvad kõige sügavamad traumad ja emotsionaalsed armid.

Tihti te tunnete, et olete maised olendid, kes avanevad spirituaalsele sfäärile. Kuid meie näeme seda just vastupidi. Te olete spirituaalsed olendid, kes on avanemas Maale. Maa on suurepärane sihtkoht, peidetud teemant, mis alles on oma tõelist ilu paljastamas. Maa on Tõotatud Maa! Taevas on sinu sünnikoht. Kuid sa ei pöördu tagasi teadvusse, mida sa mäletad kui „Kodu“ või „Taevast“, täielikult spirituaalse olendi seisundisse. Loomise seiklus juhatab sind hoopiski uutesse sihtkohtadesse; sa oled pidavalt laienemas ja arenemas täiesti uut tüüpi teadvuse suunas. (Me rääkisime sellest varem Valgustöötaja seeria viimases peatükis). Maa on selle teekonna oluline osa.

Ometigi olete te oma maiste kehastuste jooksul ja ennast väljendada püüdes palju kannatama pidanud.

Peaaegu kõigil teist on kolmes madalamas tšakras emotsionaalsed haavad, hüljatuse, vägivalla ja eemaletõrjutuse tõttu, mida teil on tulnud kogeda. See võib olla juhtunud möödunud eludes, aga ka käesolevas elus. Peaaegu kõik energiablokeeringud ülemistes tšakrates on seotud emotsionaalsete valudega kolmes madalamas tšakras.

Esmalt räägin ma pisut sabakondi tšakrast. Teie ühendus maaga on muutunud emotsionaalseks koormaks, eriti valgustöötajatel. Kuna läbi paljude elude oled sa pidanud silmitsi seisma sügava vastuseisuga, on sinus palju hirmu, kui sul tuleb end täielikult maandada. Enese maandamine tähendab täielikku kohalolu oma maises kehas ja oma kõige sügavama inspiratsiooni väljendamist materiaalses reaalsuses. Vastupanu enese täielikule maandamisele puudutasime juba varem (Valgustöötaja seerias). See on peamiselt seotud sellega, et sa oled „erinev“ ja sind on seetõttu tõrjutud.

Teises tšakras, emotsionaalses keskuses, on sind samuti sügavalt mõjutanud ohustatuse või hüljatuse (otseselt või emotsionaalselt) kogemused ja julm piiramine eneseväljenduse valdkonnas.

Nende raskete mõjudega kahes madalamas tšakras, on tugevalt mõjutatud ka solar plexus (kolmas tšakra). Solar plexus on seotud elujõu, loova energia ja võimuga. Ma mõtlen võimu, mis ei ole agressiivne ja hävitav. Solar plexusest on näha, kas inimene väljendab end agressiivselt, kontrollivalt, või liiga tagasihoidlikult. Mõlemad lähenemisviisid lähtuvad abitusetundest, mis tõuseb vigastatud esimesest ja teisest tšakrast. Kolmandas tšakras seisneb kõik võimu ja kontrolli rakendamises tasakaalustatud viisil, mis tähendab tasakaalus ego.

Ego on ok! Egol on oma õige roll; ta pakub sinu teadvusele fokusseerimisvõimalust, mis võimaldab sul teostada ennast eraldiseisva indiviidina, kes sa oled. Jah, sa oled osa suuremast Tervikust, aga sa oled ka Sina, eraldiseisev ja kõigist erinev.

Ego on hädavajalik täiendus sinu spirituaalsele osale, mis on „Minast“ ülevam.

Ego energia on täielikult austustvääriv ja õigustatud energeetilises reaalsuses, milles te elate. Tõeline vägi peitub ego ja Vaimu ühendamises.

Kolm alumist tšakrat on kõige olulisemad enesetervendamise ja sisemise kasvu juures. Suurimaks vaimseks väljakutseks sinu jaoks on selle haigetsaanud osa eest hoolitsemine. Mediteerimine või füüsilise reaalsuse ületamine selleks, et jõuda tabamatute kosmiliste tasanditeni, ei ole praegu teie peamine eesmärk. Sinu eesmärk on pakkuda õrna mõistmist ja armastavat tuge oma sisemisele lapsele, kes on haiget saanud, ja taastada tema ilu ja mänguhimulisus. See on sinu spirituaalne teekond; selles peitub suurim aare.

Oma inimliku, lapseliku osa ülistamises ja austamises on sinu tee jumaliku kaastunde ja valgustatuse juurde.

meesenergiaMa soovin juhtida teie tähelepanu faktile, et selles energeetilises piirkonnas on kaks kolmest tšakrast peamiselt meesenergiat kandvad. See näitab, et just seoses meesenergiatega tuleb igaühel teist palju tervendamistööd teha. Seetõttu on minu sõnum teile praegu järgmine: tervendage meesenergiat eneses! Naisenergia on mitmel moel taastumas ja tagasisaamas oma jõudu, mida ta vajab selleks, et end täielikult ja kaunilt väljendada.

Naiselikud omadused nagu intuitsioon, sensitiivsus ja seotuse tajumine on saamas üha tunnustatumaks, nii individuaalselt kui kollektiivselt.

Aga see, milline on tasakaalustatud meesenergia, ei ole veel nii selge.

Meesenergia kadus mingil moel valearusaamadesse sellest, mida tähendab „olla mees“, stereotüüpidesse, mis taanduvad võimule läbi agressiivse jõu kasutamise. On eluliselt tähtis tunda ära ja väljendada meesenergia tõelist olemust. Naiselik pool vajab nüüd tasakaalustatud meesenergiat, et täielikult oma rolli täita. Naisenergia on ootel, mitte ainult kollektiivsel, vaid ka individuaalsel tasandil. Naisenergia on väljumas oma ohvrirollist, taastamas oma enesehinnangut ja soovib nüüd end avaldada vägevalt ja rõõmsalt läbi taasühinemise meheliku aspektiga.

Seega, mis siis on tasakaalustatud meesenergia? See kehtib meesenergia kohta nii meestes kui naistes.

Esimeses tšakaras viib tasakaalustatud meesenergia eneseteadlikkuseni. Meesenergia ei pea enam võitlema ja vastu hakkama, ta on kohal läbi eneseteadlikkuse. Kohal olla, st olla tõeliselt kohal kogu oma hingega, on esimese tšakra põhiomadus. Olla kohal eneseteadlikult tähendab jääda enesest teadlikuks, keskendunuks, mitte kaduda teiste arvamustesse, ootustesse ja vajadustesse. See tähendab leida tasakaal teistega ühinemises ja iseendaks jäämises. Tasakaalustatud meesenergia sabakondi tšakras võimaldab sul jääda keskendunuks ja eneseteadlikuks samal ajal kui sa suhtled teiste ja kogu välise maailmaga.

Eneseteadlikkuse arendamine on hädavajalik omadus selleks, et kaitsta ja juhatada oma naisenergiat.

Naisenergia on loomulikult teistega ühendumisele suunatud ja on kohal teiste jaoks hoolival viisil. Meesenergia loob piirid ja aitab leida tasakaalu andmise ja saamise vahel. Voolavate ja ühendusloovate naisenergiate jaoks loob meesenergia madalaimas tšakras ankru ja selgroo, mis naisenergiat toetavad. See seisneb kojujõudmises iseenda juurde, sidemete vabastamises seotusest teistega.

Solar plexus, kolmas tšakra, täidab sama rolli teisel moel. See tšakra on, nagu ma varem ütlesin, ego keskus. Sul on endiselt raskusi ego mõistega. Just eriti valgustöötajate hingedel on kalduvus vaadata andvatele, ennastületavatele energiatele alt üles kui kõrgematele. Kuid see ei ole nõnda. Te elate maailmas, kus kaks energiat mängivad koos ühte mängu ja on ehituskivideks Loomises. Üks kaldub ühinema ja otsima Ühtsust, teine loob eraldatust ja individuaalsust. Ja viimane on just niisama palju elujõuline ja väärtuslik kui esimenegi.

On oluline meesenergiaga rahu sõlmida, oma individuaalsust emmata, oma unikaalsust, „minaks-olemist“.

Elu lahutamatu osa on „üksi-olemine“, millel ei ole midagi pistmist üksindusega, kuid mis on täielikult seotud sinu „Mina-olemisega“, sinu unikaalse individuaalsusega. Selle üksi-olemise vastuvõtmine ei takista sind mingilgi moel teistega ühinemast sügavaimal tasandil. Kui sa tõeliselt oma individuaalsust hindad, muutud sa võimestunuks, sõltumatuks ja loovaks indiviidiks, kes on võimeline jagama oma energiat sügavalt kõigi ja kõigega, kuna sa ei karda end selles suures jagamises kaotada.

Solar plexuses asuv meesenergia aitab sul täielikult loovaks ja võimestunuks muutuda. Just seda naisenergia sinus ootabki. Sinu südamest lähtuv inspiratsioon soovib end nähtavaks muuta materiaalsel tasandil, ta soovib pääseda välja väga maisel moel ja tuua Maale armastust ja harmooniat. Naisenergia on Uue Ajastu kandja, aga ta vajab tasakaalustatud meesenergiat, et end täielikult avaldada ja ajada juuri materiaalsesse reaalsusesse. Just seetõttu on nii oluline, et esimese ja kolmanda tšakra energiad saaksid tervendatud.

meesenergia

Terve ego energia, tervenenud solar plexus, on enesekindlus.

Esimeses tšakras on eneseteadlikkus, kolmandas enesekindlus. See ei ole üleolek, mida sa näed suureks paisunud egos. See tähendab vaid enese usaldamist: „Ma tunnen, et ma suudan seda teha!“ See tähendab olla teadlik oma sügavaimatest inspiratsioonidest, oma loovatest võimetest ja siis sellele vastavalt käituda. Lase oma energiatel endast väljuda, usalda oma loomulikke andeid ja oskusi, usalda, kes sa oled ja näita ennast maailmale! Just teie, valgustöötajad, kes te kannate nii palju sisemisi teadmisi ja tarkust, teie aeg on käes näidata ennast ja enam mitte varjata. See on teie siht ja just sel moel leiate te suurima teostuse.

Sõlmige rahu meesenergiaga eneses.

Ära kõhkle enda eest välja astuda, võta vastu küllus ja hoolitse enese eest. Ole egoistlik selle sõna puhtas ja neutraalses tähenduses. Sa oled ego, sa oled indiviid. Sa ei pea alati andestav ja mõistev olema. Ei ole spirituaalne sallida kõike ja kõiki. Alati on hetki, kui sul tuleb öelda „ei“ või isegi „hüvasti“ ja mitte minna kompromissile selles, kes sa oled. Tee seda ilma süütunde ja hirmuta ja tunneta, kuidas eneseteadlikkuse ja -kindluse energiad sind võimestavad, et sinu naisenergia õrn õis saaks puhkeda ja särada.

See kõik seisneb energiate koostöös. Nais- ja meesenergiad on pidanud maha valuliku ja pika võitluse. Ja nad ka väljuvad sellest võitlusest koos, kuna üks ilma teiseta ei saa. Nüüd, kui naisenergia on valmis tõusma alandatuse ja repressiooni tuhast, on ka hädavajalik ka meesenergia uuestisünd. See meesenergia taassünd saab viimaks ka kollektiivsel tasandil nähtavaks, kuid enne avaldub see igaühes teist eraldi, naistes ja meestes. Te kõik olete nende iidsete energiate kandjad ja on teie sünniõigus muuta nende partnerlus võrdseks ja rõõmuküllaseks.

© Pamela Kribbe

Foto
Image by beate bachmann from Pixabay
Image by Okan Caliskan from Pixabay
Image by Igor Ovsyannykov from Pixabay
Image by Brigitte Werner from Pixabay
Image by Gerd Altmann from Pixabay

error: Content is protected !!