viies dimensioonMis on Viies dimensioon?

Kui rääkida primitiivselt ja lühidalt, siis esimeses dimensioonis viibib meie hing, mida me võime tajuda. Nähtavaks saab vaid meie teise dimensiooni maine keha. Keha ja hinge ühinemine toob meid universumi aja  ja ruumi kolmandasse dimensiooni. Kolmas dimensioon on ühtsus, üldise vaate teostumine teadmistes.

Neljandasse dimensiooni läheb üle see inimene, kes arendab endas selgeltnägemist, selgeltkuulmist, ekstrasensoorseid võimeid, püüab aktiivselt oma tajusid muuta ja avab oma peaajus seni varjul olnud („uinunud“) võimalused. Siin toimub DNA aktiveerumine, luuakse side oma jumaliku MINA kohalolekuga. Neljas dimensioon on täiuslikkus,  nähtamatu ja nähtava side. Selles dimensioonis viibivad praegu juba paljud Maa elanikud.

Viies dimensioon on terviklikkus, Jumalik Kuningriik.

Seal me tajume kõike tõeliselt. Viies dimensioon on Teie teadvuse seisund. Muidugi ei puuduta see inimrassi kõiki esindajaid, vaid ainult neid, kes on teadlikult teinud järsu ülemineku ehk „hüppe“ s.t. teadlikult end arendanud ning jõudnud viiendasse dimensiooni. Muretus  on viienda dimensiooni võtmeseisund. Teie teadvus loob ja arendab Teie teadliku töö ja abiga enda ümber uue maailma. Viiendas dimensioonis toimib hingejõud. Ja kõik, mida Te tahate, täitub vaid tänu temale. Siin toimivad meditatiivne unistamine, kujutlus, mõte, sõna ja looming.

Arenedes olete Te kogunud piisavalt hingejõudu ja kiirenduse kvantenergiat selleks, et täielikult ärgata viiendas dimensioonis ja alustada oma reaalsuse maagilist ja pühalikku  alkeemilist muutmist selleks „kullaks“, mida tahate temast saada. Seda, mis Teiega toimub siin ja praegu, teete Teie ise! Te näete enda ümber kolmanda dimensiooni reaalsust, kolmanda mõõtme inimesi ja probleeme. See on lihtsalt Teie sisemine kõverpeegel, mis  jätkab Teie ümber inertsi mõjul harjumuspärase karma reaalsuse projitseerimist.

Teie vabanemine on aja ja Teie sisemise töö küsimus.

Teie vabanemine toimub seda kiiremini, mida rohkem Te enda sisemusega töötate. Mida vabamalt Te end tunnete, seda kiiremini Te tegelikult ka vabamaks saate igas mõttes ja igas suhtes,  kõikides oma tegemistes. Mida rikkamana Te end tunnete ja mida tihedamini see tunne Teis tekib, seda rikkamaks tegelikult saate. Mida rohkem armastust Te oma südamesse kogute, seda rohkem armastust Te saate välisest reaalsusest  oma armsamatelt, oma lähedastelt ja isegi võõrastelt inimestelt. Töötage oma seisundi kallal. Kolmanda dimensiooni maailmas loodate Te automaatselt ja alateadlikult rohkem konkreetsele tegevusele,  füüsilistele jõupingutustele. Viiendas dimensioonis on seisund primaarne. Just seisund on kõigi muutuste võti. Kui te enda täiustamiseks  rakendasite varem  tahtejõudu, siis nüüd on see inspiratsioon ja kujutlus.

Reeglid:

  • See, mis varem oli tavaliselt õige ja efektiivne kolmanda mõõtme maailmas,  ei toimi siin ilmselt üldse. Viiendas mõõtmes  on alati primaarseteks seisund, mõte ja kujutlus.
  • Teie reaalsuse määrab viiendas dimensioonis ära Teie hingeseisund: Teie muretuse  ja õndsuse tase. Kui Te tahate midagi muuta, siis kõigepealt mõtelge nii, nagu oleks muutus juba toimunud, ja minge nende muutuste seisundisse. Te peate mõistma, et viies dimensioon on Teie sees, Teie teadvuses ja Teie südames. Kui Te seda tõde mõistate, avanevad Teile kõik  uksed.

Kui Te ei saa ikka veel aru  viienda mõõtme  võtmetingimustest, siis lugege ja mõtestage seda teksti iga päev. Te peate täpselt kindlaks tegema, millistest seisunditest Te tahate vabaneda ja milliseid arendada.

Viienda dimensiooni energia on tugevam, palju intensiivsem ja liikuvam kui kolmanda dimensiooni inertsed energiad. See on ülivõimsate, samas peente, kergete ning liikuvate energiatega maailm. Te peate õppima neid vastu võtma, omandama, nendega töötama.

„Mahatma – Ülima  Absoluudi energia“ materjalide põhjal.

Allikas: interestingbox.ru

Tekstipilt Photo by Alexander Andrews on Unsplash
Tunnuspilt Photo by Casey Horner on Unsplash

Loe ka Viienda dimensiooni universaalsest mantrast SIIN

5 dimensiooni Mantra kuulamiseks vajuta SIIA

DNA aktiveerimisest loe SIIN

error: Content is protected !!