Kõikide sündmuste ja kogemuste taga peituv mõte on võimaluse loomine.

Sündmused ja kogemused kujutavad endast Võimalusi. Ei midagi enamat ega ka vähemat. Oleks viga pidada neid „saatana kätetööks“, „Jumala karistuseks“, „Taeva kingituseks“ või veel millekski vahepealseks. Nad on lihtsalt Sündmused ja Kogemused-asjad, mis leiavad aset.

Alles see, mida meie neist mõtleme, nende suhtes teeme või mismoodi neile vastuseks oleme, annab neile tähenduse.

Sündmused ja kogemused on sinu poole tõmbuvad võimalused, mis on loodud teadvuse kaudu kas sinu poolt isiklikult või kollektiivselt. Teadvus loob kogemuse. Sa püüad oma teadvust tõsta kõrgemale tasandile. Sa oled tõmmanud endale neid võimalusi ligi selleks, et võiksid neid kasutada tööriistadena, et luua ja kogeda seda, Kes Sa Oled. Kes Sa Oled on olend, kelle teadvuse tase on kõrgem kui see, mida sa praegu välja näitad.

Kuna Minu Tahteks on, et sa pead teada saama ja kogema, Kes Sa Oled, lasen Ma sul enesele ligi tõmmata ükskõik millise sündmuse või kogemuse, mille sa selle nimel eelistad luua.

Teised Universaalse Mängu Osalised liituvad sinuga aeg-ajalt – olgu siis Lühiajaliste Tuttavate, Perifeersete Osalejate, Ajutiste Meeskonnakaaslaste, Pikaaegsete Vastastikuste Mõjustajate, Sugulaste ja Perekonna, Hellalt Armastatute või Elutee Partneritena.

Need hinged tõmmatakse sinu ligi sinu poolt. Sind tõmmatakse nende ligi nende poolt. See on vastastikune loov kogemus, mis väljendab mõlema valikuid ja soove.

Mitte keegi ei sattu sinu teele juhuslikult.

Kokkusattumusi pole olemas.

Mitte miski ei toimu huupi.

Elu ei ole õnneliku juhuse tagajärg.

Niisamuti nagu inimesed, tõmmatakse sulle sinu poolt su oma eesmärkide nimel ligi ka sündmused.

-Neale Donald Walsch (Jutuajamised Jumalaga/ 2.raamat)

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

error: Content is protected !!