kaksikvaimUues ajas ei ole hinge vaid on vaim.

Ei ole kaksikhing vaid on kaksikvaim. Jõudes oma tõelise  teadvuse olemusele, jõuame me lähemale ka ühele konkreetsele inimesele. Ainsale vaimolendile, kellega me algupäraselt, juba aegade algusest saadik ühendatud oleme. Seda inimest kirjeldame me mõistega kaksikvaim.

Kahe kaksikvaimu vahelises suhtes on nendevaheline armastus väga erinev sellest, mis avaldub muudes armastussuhetes. Seetõttu on oma kaksikvaimu esmapilgul sageli raske ära tunda.

Energiate vastastiktoime ei ole lihtsalt samasugune, nagu me oleme teiste suhtepartneritega saadud kogemuste põhjal harjunud. Esialgu ei reageeri me kaksikvaimule samamoodi ega taju teda nii, nagu see oleks mõne teise potentsiaalse suhtepartneri puhul.

Energia töötab kaksikvaimuga suheldes palju peenemal ja sügavamal moel, kui ükskõik millise teise inimesega.

Kui me 4.dimensiooni (mõõtme) kõigil tasandeil terviklikuks ja tasakaalustatuks saame, kanname kogu oma energia teatud aja jooksul edasi järgmisse, 5. mõõtmesse. See ongi koht, kus kaksikvaimud saavad hakata teineteise vastavaid vaimuenergiaid tõeliselt ühte sulatama. Tegelikult võib see toimuda juba enne, kui kaksikvaimud on silmast silma kohtunud.

Kahe kaksikvaimu kohtumine ja kehaline ühinemine ei toimu harilikult enne, kui mõlemad inimesed on oma individuaalse meheliku ja naiseliku energia ühendanud ja tasakaalustanud.

Ideaaljuhul paneb see ka parema ja vasaku ajupoolkera, samuti vaimu ja füüsilise keha, harmooniliselt koos toimima. Kaksikvaimude omavahelises suhtes toimub esmalt sisemine ja seejärel väline meheliku ja naiseliku energia ühinemine, kus üks inimene esindab mehelikku energiat (füüsilist keha ja kehalist tegevust), teine aga naiselikku (vaimset keha ja intuitsiooni). Nüüd moodustub uus jagatud teadvuse struktuur, mis võimendab kahe kaksikvaimu individuaalset väge ja kiirgust nii, et see avaldub ka välisele maailmale.

Enne kui kaksikvaimud reaalsed kohtuvad, on nad jälginud teineteise isiklikku enesearendusprotsessi, olemata sellest ise teadlik ega mentaalselt või emotsionaalselt teineteise arenguprotsessi kaasatud.

Kui ühe kaksikvaimu elus on juhtunud midagi teadlikku, on ka teise kaksikvaimu elus on juhtunud midagi sarnast. Mõnikord juhtub ka nii, et üks kaksikvaim on oma arengus teisest palju kaugemale jõudnud, mis võib tekitada nende teadlikule arengule pidurduspunkti, kuni teine kaksikvaim teeb ära ka omapoolse vajaliku töö.

See võib olla põhjuseks miks inimesed, kes on enda arendamisel väga pika tee läbi käinud, võivad mõnikord püüda oma vaimuenergiat kokku sulatada vale partneriga. Nad võivad kohata inimest, kes on oma arengus jõudnud sama kaugele, kuid kellega neil on erinev põhienergia.

Niisugust partnerit oleks õigem nimetada teadlikkuse partneriks.

Teadlikkuspartnerite ja kaksikvaimude eristamine võib olla üsna raske, sest mõlemad on teineteisega märksa rohkem sünkroonis kui hingekaaslased omavahel. Kiireim moodus nende vahel vahet teha on vaadata, kui ruttu tekivad suhetesse ebakõlad. Kaksikvaimude partnerlussuhtes on erimeelsuste tekkimine väga harukordne, sest suhtes valitseb lihtsus ja kergus.

Kuid teadlikkuspartneriga võivad partnerite vahel sageli tekkida suuremad ja väiksemad konfliktid, sest nad näevad asju eri vaatenurgast.

Hingekaaslase energia ja teadlikkus partneri energia esindavad ühte sammu inimese maisel arenguteel ning inimlikel otsingute, et saada üheks oma totaalse teadvuse ja puhta vaimuenergiaga. Kui kaksikvaimude jaoks saabub vältimatu aeg, mil nende teadvus seguneb, sulavad nad ühte nagu üks jagatud vaimumass, nii et kahes füüsilises kehas elades kasutavad nad ühteainsat vaimupanka.

Allikas: Anni ja Carsten Sennov (Spiritmates- The New Time relationship)

Photo by Marek Piwnicki on Unsplash

 

error: Content is protected !!