indigolapsedIndigolasteks nimetatakse lapsi, kes on sündinud niinimetatud uuel ajastul, alates 1995. aastast.

Nende laste eripära seisneb selles, et nad on sündides kaasa saanud palju suurema aurakiirguse kui nende vanemad. Need lapsed on sündinud uue ajastu indigovärvi auraga, mille täiskasvanud võivad saada läbi AuraTransformatsiooni™ – kui nad tunnevad, et on selleks valmis.

Indigolapsi iseloomustavad järgmised omadused: nad jäljendavad väga kiiresti oma ümbrust või leiavad ise uusi toimimisviise. Need lapsed võivad näida oma ümbruse suhtes väga provotseerivad. Vahel tundub, nagu puuduks neil aukartus paljude asjade vastu ja nagu poleks neil piire.

Nad ei suuda austada täiskasvanuid, kes ise endast lugu ei pea.

Indigolapsed on sündinud täieliku sisemise tasakaaluga, kuigi see ei pruugi alati väliselt märgatav olla. Nad on väga ausad ja sisimas vankumatud tõeotsijad, kes ei suuda valetada ei endale ega teistele. Nad käituvad välismaailma suhtes sageli provotseerivalt, kuid mitte halbade kavatsuste tõttu – pigem väljendavad nad sel moel oma võimetust tulla toime olukorraga, kus puudub tasakaal ja kus ei osale ühtki täiskasvanut. Laps reageerib intuitiivselt igale ebakõlale. Indigolapsi iseloomustavad intuitsioon, tundlikkus ja empaatia, mis on antud väga vähestele täiskasvanutele.

Indigolastel on äärmiselt raske iseendale valetada, sest alati, kui nad teevad kas omaalgatuslikult või kellegi survel midagi niisugust, mis neile ei meeldi või mis ei tundu hea ja õige, järgneb sellele vahetu kehaline reaktsioon. Indigolastel, kelle isiklikke piire või kitsendusi on ühel või teisel moel ületatud, tekivad sageli seedimisprobleemid, peavalud ja kurguvalud.

Indigolapsed on sündinud karmast vabadena ning ilma hingeenergiata.

Nende aura on ühtaegu väga magnetiline ja väga kaitstud, nii et lapse vaim ja keha saavad omavahel vabalt suhelda.Indigolastel on sünnist saadik väga kõrge enesehinnang ning suur usk endasse ja oma võimetesse. On ilmne, et paljusid asju nad lihtsalt ei karda, uskudes, et suudavad enda eest hoolt kanda juba väga varases eas. Tegelikkuses võivad nad aga endale isegi ohtlikuks muutuda, sest nad ei mõista füüsilise keha piiranguid, kuigi suudavad oma vaimset potentsiaali juba sünnist alates suurepäraselt kasutada. See võib tekitada lapse enesehinnangus mõningaid komplikatsioone.

Indigolaste teadlikkus otseste elukogemuste osas on absoluutselt puhas ning seepärast juhtub sageli, et nad saavad haiget enne, kui kogevad või mõistavad, et oleks olnud parem täiskasvanuid kuulata. Vähehaaval tekib neil oma vanemate ja ka teiste täiskasvanute suhtes austus – isegi siis, kui lapsed on täiesti teadlikud, et vana ajastu auraga täiskasvanud ei ole suutelised selliseks vaimseks arenguks nagu nad ise.

AuraTransformatsiooni seanss kvalifitseeritud Auramediaatoriga™ aitab vanematel suhelda laste tasandil ning mõista nende otsekohest ja ausat mõtteviisi.

Aastatel 1987-1995 sündinud laste aurasse lõimus üha rohkem indigoenergia osi, vaatamata sellele, et nad sündisid vana aja aurastruktuuriga.

1992- 1994

Aastatel 1992-1994 sündisid kõik lapsed segaauraga, milles on veidi indigoenergiat ja vähem vana aja aurastruktuuri. Seetõttu iseloomustab neid lapsi suur isiklik mõju, kuid nad ei ole täielikult kaitstud ega suuda iseendale või teistele piire seada. Nad tunnevad sageli, et neil on raske sisemist tasakaalu leida ning teiste inimestega koos viibides on nad mõnikord täiesti tasakaalutud.

Sel ajal sündinud lapsed väljendavad end ümbruskonna suhtes otsekoheselt ja tundlikult, kuid pole veel piisavalt küpsed, et sama mõõduga tagasisidet vastu võtta. Nad võivad mõnel hetkel väga intensiivselt tegutseda ja hetk hiljem ilma ühegi olulise põhjuseta nutma puhkeda. Selliste laste vanematel tuleb olla ettevaatlik, et oma lastele ei kehtestataks liiga suuri täpselt määratlemata piiranguid. Igapäevaelus, kus tuleb hallata ka paljusid teisi inimsuhteid, on see on sageli suur katsumus. Need kergesti haavatavad lapsed võivad aeg-ajalt oma vanemaid lollitada, kasutades ära laste kenast käitumisest tulenevat vanemate heatahtlikkust.

Lapsevanematel tuleb kasvatusmeetodites sageli rakendada nii leebeid kui ka karme võtteid, sest lapsed on nii muutuva olemusega. Mõnikord võib see olla väga segadusttekitav, nii lapsele endale kui ka vanematele, vendadele ja õdedele, koolile ja lähisugulastele. Sel perioodil sündinud lapsed võivad panna oma vanemad teiste inimeste ees kohmetust tundma, vaatamata sellele, et vanemad püüavad laste kohati üsna keerulist meelelaadi lepitada ja suunata.

Kui lapsel puudub sisemine tasakaal, kandub see kiiresti üle kõigile inimestele, kellega laps igapäevaselt kokku puutub, väljendudes sageli välise tasakaalutusena, mida vanemad peavad aitama leevendada.

Lühike aura tasakaalustamise seanss aitab lastel indigoenergia täielikult oma aurastruktuuri lõimida. See vähendab stressi kõige suhtes, mida lapse kahes erinevas maailmas elamine kaasa toob, ning aitab elu paremini mõtestada.

1987-1991

Kõigil üleminekuperioodil (1987.a. suvi – 1991.a. lõpp) sündinud lastel on segaaura, milles on veidi indigoenergiat ja palju ka vana aja aurastruktuuri. Neil noortel on sageli raske valida, kas käituda ümbritsevate arvates hästi ja kombekohaselt või olla julge ja valida oma tee. Kaitse välismaailma eest ei ole kuigi tugev ja see on ka põhjus, miks nad valivad lõpuks sageli oma vanemate ideaalid ja tee, kuigi sügaval sisimas tahaksid toimida teisiti. Sellisel juhul peavad nad ootama, kuni kasvavad suureks ja saavad täisealisteks.

Paljud sel ajal sündinud noored võivad esmapilgul tunduda rahulikud ja rahulolevad, eriti vanemate silmis, kuid sageli puudub neil otsusekindlus. Kogemused on näidanud, et kui nende noorte energiad paika seada, hakkavad nad kiirgama puhast indigoenergiat ning kõik nende elus hakkab liikuma ja arenema väga kiiresti. Üsna lühikese aja jooksul kujuneb välja uus ja tugevam isiksus, üllatades sageli nii vanemaid kui ka teisi inimesi.

Üleminekuaja laste kasvatamisel on oluline teada, et nad näivad küpsemad kui nende vanus eeldaks. Sellegipoolest ei ole nad veel valmis oma elu eest täit vastutust võtma. Oleks arukas, kui vanemad oma lapse suunamist liiga vara ei lõpetaks.

http://auratransformation.com/

Photo by Alexander Grey on Unsplash

error: Content is protected !!