Jeshua kanaldatud Pamela Kribbe poolt.Teadvuse ülemineku kolmas etapp.

Oma Vanast Minast lahtilaskmine

Üleminekul egost südameni oleme eristanud nelja etappi:

1.

Rahulolematus sellega, mis egopõhisel teadvusel pakkuda on, igatsus “millegi muu” järgi: lõpu algus.

2. Oma egoga seotuse teadvustamine, sellega seotud emotsioonide ja tunnete omaksvõtmine ja vabastamine: lõpu keskpaik.
3. Vanade egopõhiste energiate surra laskmine iseendas, kookoni hülgamine, uueks Endaks saamine: lõpu lõpp.
4. Südamepõhise teadvuse ärkamine iseendas, motiveeritus armastusest ja vabadusest; teiste aitamine üleminekuprotsessis.

kolmas etappNüüd räägime kolmandast etapist. Aga enne kui alustame, tahame märkida ära, et üleminek ei toimu lineaarselt ühest etapist teise. Võib olla hetki, mil sa langed tagasi etappidesse, mille oled juba läbinud. Aga iga selline tagasilangus võib aidata sind hiljem suure sammu edasi. Seega tagasilangustest võib saada otsetee. Samuti on iga hinge spirituaalne teekond unikaalne ja individuaalne. Seega tuleks neid nelja etappi, millest räägime, käsitleda lihtsalt kui protsessi olulisemaid pöördepunkte. Skeemid ja kategooriad on vaid vahendid, selleks et teha nähtavaks reaalsust, mida mõistus, sinu mentaalne osa, haarata ei suuda.

Pärast seda, kui oled oma sisemised haavad omaks võtnud ja tervendanud oma hinge teadvuse traumeeritud osad nagu kirjeldasime eelmises peatükis, sinu energia tase tõuseb.

Sa lased oma vanal minal minna. Sa teed ruumi täielikult teistsugusele olemisele ja kogemisele. Selles peatükis soovime selgitada, mis toimub energeetiliselt, kui sa lased lahti egopõhise teadvuse. Energeetiliselt toimub ego domineerimiselt südamepõhisele teadvusele üleminekul südametšakra muutumine tugevamaks kolmandast, tahtejõu tšakrast.

Tšakrad on energiapöörised, mis asuvad ühel joonel sinu selgrooga. Need energiakeskused on seotud teatud eluvaldkondadega, näiteks “spirituaalsus” (kroontšakra), “suhtlemine” (kõritšakra) või emotsioonid (sakraaltšakra). Teatud osas on tšakrad materiaalse maailma osa, kuna nad on seotud konkreetsete piirkondadega sinu kehas. Aga nad ei ole silmaga nähtavad, seega võib öelda, et nad paiknevad kuskil vaimu ja mateeria vahel; nad on sillaks nende kahe vahel. Nad moodustavad sissekäigu sinu vaimule (hinge teadvusele), võimaldades sel võtta füüsilist kuju ja luua sündmusi, mis sinu elus aset leiavad.

Südametšakra, mis asub sinu rinnaku keskel, on suuresti armastuse ja üksolemise energia paiknemiskoht. Kui sa suunad oma tähelepanu mõneks ajaks sellele keskusele, võid sa tunda soojust või midagi avanemas. Kui sa ei tunne midagi, lihtsalt lõpeta ja proovi teine kord uuesti.

Südame all asuvat tšakrat nimetatakse solar plexuseks ja see paikneb sinu kõhu piirkonnas. See on tahtejõu paiknemiskoht. See on keskus, mis suunab energia füüsilisse maailma. Seetõttu on see tšakra seotud loovuse, elujõu, ambitsioonide ja isikliku jõuga.

Ego ja tahtejõud on teineteisega lähedalt seotud.

Sinu reaalsustaju, nii enda kui teiste suhtes, on tugevalt mõjutatud sellest, mida sa tahad, mis on sinu soovid. Sinu soovid on tihti põimunud hirmudega. Tihti tahad sa midagi just seetõttu, et sa tunned, et vajad seda; selle taga on puuduse tunne. Hirmu tõttu, mis on olemas paljudes sinu soovides, juhib solar plexust sageli ego. Ego väljendab end eriti tugevalt läbi solar plexuse.

Läbi tahtejõu keskuse avaldab ego reaalsusele survet. Reaalsus peab olema surutud nendesse raamidesse, mida ego soovib, et sa usuksid. Ego lähtub komplektist eeldustest selle kohta, kuidas reaalsus toimib, mis on kõik hirmupõhised. Ego esitab sulle väga täpselt ja selektiivselt loodud pildi reaalsusest, kuna tema vaade on tugevalt piiratud tema enda vajaduste ja hirmude poolt. Ja loomulikult peab ta andma hinnangu kõigele, mida märkab. Ei ole võimalust lihtsalt asju tajuda. Kõik peab olema jaotatud kategooriatesse, olema sildistatud heaks või halvaks.

Kui sa elad südamest, puudub kindel uskumuste kooslus läbi mille sa fakte hindad või tõlgendad. Sul ei ole enam mitte millegi suhtes kindlaid seisukohti. Sinust on saanud pigem vaatleja.

Sa heidad kõrvale moraalsed hinnangud kõigis küsimustes, kuna sa tead, et sa ei pruugi olla mõistnud kõiki aspekte, mis selles olukorras võivad peituda. Hinnangutes on alati midagi lõplikku, aga südant ei huvita definitsioonid. Süda püüab alati minna kaugemale kindlast ja defineeritust. Süda on avatud, uudishimulik ja alati valmis uuesti proovima ja andestama.

Kui sa kasutad egokeskset tahtejõudu, võid sa tajuda, et miski tõmbab sinu solar plexuse tšakrat. Oma tahet sel moel kasutades võid sellest olla teadlik, kui soovid.

Millal iganes sa tajud seda tõmmet ja sellega kaasnevat vajadust, et asjad oleksid sulle meelepäraselt, püüad sa reaalsust oma soovide järgi painutada. Sa surud oma uskumusi reaalsusele peale.

Kui sa tegutsed südamest lähtuvalt, lähed sa asjade vooluga loomulikult kaasa; sa ei suru ega sunni.

Kui sa näed palju vaeva, et oma eesmärke saavutada ja sa ebaõnnestud korduvalt, siis palun küsi endalt, mis tšakrast, millisest energeetilisest keskusest see tegevus lähtub. Sa võid häälestuda ka oma südamele ja küsida, miks see asi ei õnnestu või miks pead sa sellesse nii palju energiat panema.

Tihti püüad sa oma eesmärke saavutada ilma, et sa oleksid tõeliselt enda poole pöördunud ja küsinud oma südamelt, kas see on tõesti see, mis teenib sinu sisemist teed tarkuse ja loovuse poole. Ja isegi kui sinu eesmärgid lähtuvalt sinu südame soovidest, võivad sul olla ebareaalsed ootused näiteks selle suhtes, millal sa oma eesmärgi saavutad. Sa võid olla oma ajalise raamistiku seadnud mitte südamest vaid isiklikust tahtejõust lähtuvalt.

Kõigil asjadel on loomulik rütm ja see ei lange tingimata ühte sellega, mida sina soovid. Oma eesmärkide täitmine nõuab energia muutmist, see aga võib sageli võtta rohkem aega kui sa ette kujutad või soovid. Energia muutused ei ole midagi muud kui sinu enese muutumine.

Kui sa oled oma eesmärgid saavutanud, ei ole sa enam sina ise.

Sinust on saanud sinu praeguse sina laiendatud versioon, arukam, armastavam ja jõulisem. Sinu eesmärkide saavutamiseks kulub just nii palju aega kui kulub sinu teadvusel muutumiseks sellisel moel, mis võimaldaks sinu soovitud reaalsusel sinu ellu siseneda. Nii et kui sa soovid asjade käiku kiirendada, keskendu pigem endale ja vähem välisele maailmale.

Tihti tuleb sul isegi oma eesmärgist lahti lasta selleks, et avaneda ja olla võimeline seda vastu võtma. See kõlab paradoksaalselt. Tegelikult ütleme me vaid seda, et sul tuleb täielikult aktsepteerida oma hetke reaalsust, enne kui sa saad liikuda edasi uude. Kui sa oma hetke reaalsust ei aktsepteeri ja hoiad oma eesmärkidest kramplikult kinni, ei saa sa edasi liikuda. Mitte miski sinu reaalsuses ei saa muutuda kui sa seda ei armasta. Selle armastamine on võrdne selle “vabastamisega”. Kui sa tõeliselt ei armasta oma reaalsust ja ei aktsepteeri seda kui iseenda loomingut, ei saa see sind jätta, kuna sa eitad osakest iseendast. Sa ütled “ei” sellele osale endast, kes on sulle selle reaalsuse loonud. Sa tahaksid selle osa enesest välja lõigata ja edasi liikuda.

Kuid sa ei saa luua rohkem armastavat reaalsust enesevihkamisest lähtudes. Sa ei saa ennast uude reaalsusesse soovida tõugates kõrvale soovimatu. Tahtejõud ei teeni sind selles. Mida sa vajad, on astuda ühendusse oma südamega. Mõistmise ja aktsepteerimise energiad on tõelised uued ja rohkem rahuldustpakkuva reaalsuse ehituskivid.

Kui sa suhtled reaalsusega südamest, lubad sa sel olla. Sa ei püüa seda muuta; lihtsalt ja hoolikalt paned sa tähele, mis on.

Kui südamest saab sinu teejuht, liigub tahte keskus (solar plexus) sellega kaasa. Ego, tahtejõu lähtekoht, ei hävine, kuna see loomulikult täidab oma rolli teadvuse tasandi energia füüsilisele tasandile toomises. Kui seda tõlkimise või avaldumise protsessi juhib süda, loob ja liigub tahejõud sundimatult. Tõukamist või sundimist ei ole enam tarvis. Just siis ilmub sünkroonsus: märkimisväärne asjade kokkulangemine, mis soodustab sinu eesmärkide täitmist. Sulle näib selline koostöö justkui imena. Tegelikkuses on see vaid see, mis juhtub alati, kui sa lood midagi südamest. Sundimatus on südamest loomise tähiseks.

 Luues oma reaalsust südamest

Tõeline loovus ei baseeru sihikindlusel ja tahtejõul, vaid avatud südamel. Olla vastuvõtlik uue ja tundmatu suhtes on määrava tähtsusega tõelises loomises. Üks võti tõelise loovuse juurde on võime teha mitte midagi: hoida end tagasi tegutsemast, määratlemast ja keskendumast. See on võime panna oma teadvus täielikult vastuvõtlikku seisundisse. Üksnes läbi teadmatuse, asjade avatuna hoidmise, võid sa luua ruumi, kuhu saab siseneda midagi uut.

See on vastukäiv sellega, mida suur osa new age kirjandusest väidab “oma reaalsuse loomise kohta”. On tõsi, et sa lood oma reaalsust kogu aeg. Sinu teadvus on loov, kas sa oled sellest teadlik või mitte. Aga kui sa soovid teadlikult oma reaalsust luua, nagu paljud raamatud ja teraapiad sind õpetavad, on äärmiselt oluline teada, et kõige võimsam loomine ei põhine tahtejõul (aktiivne olemisel), vaid eneseteadlikkusel (vastuvõtlik olemisel).

Kõik muutused materiaalses maailmas, näiteks töö valdkonnas, suhted või sind ümbritsevad asjad, on sisemiste muudatuste peegeldus. Vaid siis, kui sisemised üleminekuprotsessid on lõpetatud, saab materiaalne maailm sulle peegelduda läbi elumuutuste. Püüdes luua tahtejõu abil, näiteks läbi pideva keskendumise või visualiseerimise, ignoreerid sa sisemisi protsesse, mis on tõelise muutuse eelduseks. Sa lood kunstlikul moel ja sa saad vaid pettuda. Sa ei loo oma hinge sügavustest.

Sinu hing räägib sinuga vaikuse hetkedel. Alles siis kui sa enam ei tea, oled sa valmis tõeliselt kuulma.

Tihti räägib hing kõige valjemalt just siis, kui sa annad alla ja viskad tööriistad nurka. See mis juhtub siis, kui sa annad alla ja langed meeleheitesse, on avanemine uuele. Sa lased vabaks kõik oma ootused ja oled tõeliselt vastuvõtlik sellele, mis on.

Meeleheidet põhjustavad tugevad uskumused selle kohta, mida arvasid, et peaks sinu elus juhtuma. Kui reaalsus ei vasta sinu ootustele, oled sa pettunud ja isegi meeleheitel. Ometigi, kui sa loobud tugevatest ootustest ja oled piisavalt avatud uuele, võid sa oma hingega kontakti saada ka ilma meeleheitesse langemata. Sa võid ka sel juhul olla vaikne, vastuvõtlik ja avatud sellele, mida hing sulle ütleb, ilma et peaksid enne pettuma.

Seni kuni sa tead täpselt, mida sa tahad, piirad sa energeetiliselt sulle antud võimalusi.

See uus reaalsus, mida sa otsid, olgu selleks siis parem töö, suhe või tervis, sisaldab sulle tundmatuid elemente. Tihti sa mõtled, et see, mida sa soovid, on midagi, mida sa juba tead (hea töö, armastav partner), projetiseeritud tulevikku. Aga see ei ole nii. Uut reaalsust luues tuleb sul minna kaugemale oma psühholoogilistest barjääridest. Ja sa ei saa praegu teada, mis asub nende barjääride taga. Sa võid selgelt tunda, et seal on midagi sinu jaoks ihaldusväärset, aga sa ei pea seda piirama oma kujutluste ja visualiseerimisega. Sa võid ka lihtsalt seda avatuna ja uudishimulikuna oodata. Sinu kõige ihaldusväärsema reaalsuse loomisel on märksa olulisem eneseaktsepteerimine kui oma mõtete ja tahte fokuseerimine.

Sa ei saa luua midagi, mis sa ei ole. Sa võid korrata mantraid tuhandeid kordi ja luua palju positiivseid kujundeid oma meeles, aga kuni need ei peegelda seda, mida sa tunned (nt viha, depressioon, rahutus), ei loo nad midagi muud kui segadust ja kõhklusi (“ma teen palju tööd, aga midagi ei juhtu”). Eneseaktsepteerimine on armastuse vorm. Armastus on sinu elus positiivsete muutuste suurim magnet. Kui sa armastad ja aktsepteerid ennast sellisena nagu oled, tõmbad sa ligi olukordi ja inimesi, kes sulle sinu enesearmastust peegeldavad. Nii lihtne see ongi.

kolmas etappTunneta oma enda energiat, kõiki oma tundeid.

Tunne kui ilus ja siiras sa just praegu oled, kõigis oma raskustes ja kurbuses. Sa oled ilus kõigi oma “ebatäiuste” ja “vigadega”. Ja see on ainus mõistmine, mis loeb. Võta ennast vastu sellena, kes sa oled. Lase ennast lõdvaks, vaata oma “vigadele” huumoriga. Täiuslikkus ei ole võimalik. See on vaid illusioon. Luua oma reaalsust südamest, on tunda ära iseenda Valgus siin ja praegu. Seda ära tundes, sellest teadlikuks saades, istutad sa seemne, mis hakkab kasvama ja võtab kuju füüsilisel tasandil.

Kui Jumal lõi teid individuaalsete hingedena, ei kasutanud ta oma tahet. Ta oli vaid tema ise ja ühel hetkel ta tajus, et seal väljas on midagi avastamist väärivat. Ta ei teadnud täpselt, mis see oli, kuid see pani teda end pisut armununa tundma. Ja ilma pikema jututa oli ta otsustanud, et ta on väärt seda uut ja kutsuvad reaalsust kogema. Ta oli pisut armunud ka iseendasse! Ja nõnda tekkisite teie individuaalsete hingedena ja Jumal hakkas läbi teie elu kogema. Kuidas kõik detailid said korraldatud, Jumalale liiga palju peavalu ei põhjustanud. Ta vaid armastas end ja oli avatud uuele. Ja need on tõepoolest ainsad asjad, mida te vajate, loomaks endale oma ideaalset reaalsust – enesearmastus ja tahe sukelduda uude.

Südamepõhise eluga kohanemine

Loomine südamest on mõjusam ja nõuab vähem pingutust kui loomine ego kaudu. Sa ei pea muretsema detailide pärast; sa pead vaid olema avatud kõigele, mis on, nii sees kui väljas. Selles avatuses võid sa aeg-ajalt tunda teatud tõmmet. Sa võid tunda end kistuna millegi poole. See tõmme on tegelikult sinu südame sosin; sinu intuitsioon. Kui sa tegutsed intuitsioonist lähtuvalt, sind tõmmatakse, mitte ei tõugata. Sa ei tegutse enne kui sa oled sisemiselt tundnud, et on õige aeg.

Kuna sa oled väga harjunud tõukamise ehk oma tahte rakendamisega asjade loomisel, on energeetiline üleminek egolt südamele sinu jaoks väljakutseterohke. Üleminek eeldab enneolematut “aeglustumist”. Et tõeliselt oma intuitsiooniga kontakti saada, pead sa teadlikult pingutama “mitte midagi teha”, lasta asjadel olla. See on vastukäiv paljuga, mida sulle on õpetatud ja millega sa harjunud oled. Sa oled väga harjunud tegutsema oma mõtetest ja tahtejõust lähtuvalt. Sa lased oma mõtlemisel määrata eesmärgid ja kasutad oma tahet nende saavutamiseks. See on küllaltki vastupidine südamepõhisele loomisele.

Kui sa elad oma südamest lähtuvalt, kuulad sa oma südame häält ja tegutsed sellele vastavalt. Sa ei mõtle, sa kuulad tundliku ja avatud teadvusega, mida sinu süda sulle ütleb. Süda räägib läbi sinu tunnete, mitte läbi mõtlemise. Südame hääl kostab kõige paremini kui sa tunned eneses vaikust, oled lõõgastanud ja maandatud.

Süda näitab sulle teed kõige armastavama ja rõõmuküllasema reaalsuse juurde just praegu.

Tema sosistused ja ettepanekud ei põhine ratsionaalsel mõtlemisel. Oma südame hääl tunned ära selles peituva kerguse ja rõõmunoodi järgi. Kergus on seal seetõttu, et süda ei kohusta; tema soovitused ei ole käsud. Sinu “Südame Sina” ei ole seotud sinu otsustega ja ta armastab sind ükskõik, mida sa ka ei teeks.

Südamest elamine ei tähenda, et sa muutud passiivseks ja letargiliseks. Lasta asjadel olla ilma neid headeks ja halbadeks sildistamata, ilma neid ühes või teises suunas mõjutamata, nõuab palju tugevust. See on tugevus olla täielikult kohal, seista silmitsi kõigega, mis on, ja seda kõike lihtsalt vaadelda. Sa võid tunda tühjust, depressiooni või närvilisust, kuid sa ei püüa neist vabaneda. Sa vaid ümbritsed nad oma teadvusega.

Sa ei mõista oma teadvuse tegelikku väge. Sinu teadvus on tehtud Valgusest. Hoides midagi oma teadvuses, see muutub. Sinu teadvus on tervendav vägi, kui sa ei seo seda oma mõtlemisega ja oma “tegutsemissõltuvusega”.

Teie elud on täidetud mõttemeele ja tahte, mõtlemise ja tegutsemise, ülemvõimuga.

Pane tähele, et mõttemeel ja tahe töötavad läbi universaalsete reeglite. On olemas loogikareeglid. On olemas üldised strateegiad mõtete ellurakendamisel; need on “projektijuhtimise” põhimõtted.

Aga need kõik on üldised lähtekohad. Üldistes juhistes on alati mehhaaniline komponent. Nad on rakendatavad kõigile või peaaegu kõigile individuaalsetele juhtudele. Vastasel juhul oleksid nad kasutud.

Intuitsioon töötab teisiti. Intuitsioon on alati kujundatud ühe inimese jaoks ühel konkreetsel hetkel. See on ülimalt individualistlik. Seetõttu ei allu intuitsioon ratsionaalsele arutlusele või üldistele reeglitele.

Just seepärast nõuab oma intuitsiooni järgi elamine suurt usaldust, kuna sinu otsused lähtuvad siis ainuüksi sellest, mida sa tunned, selle asemel, mida teiste inimeste loodud reeglid õigeks peavad.

Seetõttu nõuab südamest elamine mõttemeele ja tahtejõu ülekasutamise lõpetamist; samuti esitatakse sulle suur väljakutse täielikult iseennast usaldada.

Oma südame hääle kuulmaõppimine, saadud sõnumite usaldamine ja nende järgi tegutsemine, võtab aega. Kuid, mida enam seda teed, seda enam mõistad, et vaid oma kõhklusi ja muresid oma südame tarkusega haarates, leiad sa sisemise rahu.

Seda teed käies ja egolt südamesse ülemineku kolmandasse etappi sisenedes, leiad sa esimest korda sisemise rahu. Sa mõistad, et just tung reaalsust oma tahte ja mõtte abil kontrollida, muudab sind rahutuks ja närviliseks.

kolmas etappVabastades kontrolli lubad sa elu maagial avalduda. Nüüd tuleb sul vaid kuulata. Ole ergas selle suhtes, mis sinu elus toimub, oma tunnete suhtes teiste inimeste vastu, oma unistuste ja püüdluste suhtes. Olles ergas enda sees toimuva suhtes, pakutakse sulle kogu informatsioon, mida sa vajad õigesti tegutsemiseks.

Näiteks võid sa oma südames kanda soovi armastava suhte järele, milles te saaksite tõeliselt suhelda. Kui sa lihtsalt märkad ja aktsepteerid seda igatsust, ilma midagi ette võtmata, võid olla valmis suureks üllatuseks, kui universum sellele vastab. Hoides seda igatsust oma teadvuse valguses ilma järeldusi tegemata, saab sinu palve kuuldud ja vastatud.

See võib võtta kauem aega kui sa loodad, kuna eelnevalt peavad toimuvad muutused energiates. Aga sina oled oma energeetilise reaalsuse looja ja valitseja. Kui sa lood selle hirmust, vastab reaalsus samamoodi. Kui sa lood selle usaldusest ja alistumisest, saad sa kõik, mida soovid ja enamgi veel.

Pamela Kribbe
Allikas: http://jeshua.net/

Egost südameni I

Egost südameni II

Egost südameni IV

error: Content is protected !!