Mida tahavad mehed? 6 põhivajadust.Mida tahavad mehed

Kui mehe  kõik kuus  armastussfääri vajadust on rahuldatud, avaneb ta hing kõige parematest külgedest. Aga kui naine ei tea, mida mees vajab esmajärjekorras, ja külvab ta üle hoolitseva armastusega, mitte usaldava armastusega, siis võib ta ise seda märkamata kaasa aidata suhete mõranemisele.

Usaldus.

NAINE VAJAB HOOLITSUST, MEES USALDUST

Kui mees ilmutab huvi naise tunnete vastu ja kannab siiralt hoolt ta heaolu eest, tunneb naine, et teda armastatakse, tema eest hoolitsetakse, et ta on mehe jaoks eriline, ainuke –  ja naise esmavajadus on rahuldatud. Loomulikult hakkab ta tundma tugevamat usaldust mehe vastu. Ja  niiviisi avab ta end mehele üha enam ning on võimeline saama vastastikustest suhetest märksa rohkem.

Nähes neid muutusi, hakkab mees ka ise tundma, et teda tõesti usaldatakse. Tähendab naine usub, et mees teeb kõik endast oleneva, et ta armastatul oleks võimalikult hea. Kui naise reaktsioon peegeldab sellist usku, on mehe esialgne vajadus rahuldatud, ja ta muutub automaatselt tähelepanelikumaks naise tunnete ja vajaduste suhtes.

Omaksvõtmine.

NAINE VAJAB MÕISTMIST, MEES AGA SEDA, ET TEDA VÕETAKS SELLISENA, NAGU TA ON.

Kui mees ärritumata, vaid vastupidi poolehoiu ja elava huviga kuulab naist, kes räägib oma kõige salajasemaid mõtteid, tunneb naine, et teda kuuldakse ja mõistetakse. Mõistmine ei eelda mõtete  ja tunnete aimamist: see seisneb  kuuldust info ammutamises ja selle õiges hindamises. Mida rohkem naise kuulamis- ja mõistmisvajadust rahuldatakse, seda kergem on tal võtta meest sellisena, nagu ta on ( seda mehele ju vaja ongi). Kui naine kohtleb meest armastusega, ei püüa teda ümber teha, tunneb mees, et teda võetakse omaks kõigi vooruste ja puudustega. Naine ei pea teda sugugi ideaalseks, kuid annab mõista: ta ei kavatse teda täiustada, uskudes, et mees teeb seda ise. Sellise suhtumisega on mehel märksa lihtsam kuulata naist ja mõista ta ootusi –  aga just seda ju naine vajabki.

Tänulikkus.

NAINE VAJAB AUSTUST, MEES TÄNULIKKUST

Kui naisega suheldes tunnistab mees  naise õigusi, soove, vajadusi, mõtteid ja tundeid ja seab need esikohale, on naine kindel, et teda austatakse. Selle austuse konkreetsed, tajutavad väljendused – lilled, sünnipäeva, perekondlike tähtpäevade meelespidamine –  on naise armastussfääri  kolmanda esmavajaduse rahuldamiseks väga olulised. Naisele, kes tunneb mehe austust, on märksa lihtsam tunda tema vastu tänulikkust, mida ta väärib. Kui tänu mehe jõupingutustele on naisel hea, on ta selle eest mehele tänulik. Tänulikkus on loomulik reaktsioon toetusele. Tundes naise tänulikkust, teab mees, et ta püüdlused ei ole läinud tühja, ja ta  kahekordistab neid uue jõuga. Aga usaldus naise vastu kasvab.

Imetlus.

NAINE VAJAB TRUUDUST, MEES IMETLUST

Kui mees paneb esikohale naise vajadused (mitte enda huvid: töö, õpingud, meelelahutus jm) ja on selle üle uhke, et suudab naisele kõiges toeks olla,  rahuldab ta naise neljandat esmavajadust – olla armastatud. Tundes, et tal on kõige tähtsam koht mehe elus, ei puhke  naine mitte ainult ise õitsele, vaid hakkab kergesti imetlema ka meest.

Samavõrra, kui naine vajab mehe truudust, on mehele vaja tema imetlust. Meest imetleda tähendab vaadata teda vaimustusega, rõõmsa imestusega, tunnustavalt ja rahuloluga. Mees tunneb naise imetlust, kui see on õnnelikult hämmastunud, kui on avastanud mehes mõne erilise omaduse või ande. Need võivad olla huumorimeel, jõud, sihikindlus, iseloomu terviklikkus, ausus, romantilisus, headus, armastus, mõistmine ja teised nn vanamoodsad  voorused. Tajudes naise imetlust, saab mees piisavalt enesekindlust, et ustavalt pühenduda naisele ja teda jumaldada.

Heakskiit.

NAINE VAJAB TÄNULIKKUST, MEES HEAKSKIITU

Kui mees ei vaata naise tunnetele ja soovidele ülevalt alla,  ei vaidlusta neid, vaid  kiidab need heaks ja tunnistab nii-öelda nende seaduslikkust, tunneb naine end armastatuna, sest rahuldatud on ta  armastussfääri viies esmavajadus. (Tähtis on meeles pidada, et ta võib tunnustada naise seisukohta, omades seejuures ka isiklikku). Kui mees annab naisele mõista, et tunnistab ta õigusi, saab ta vastutasuks heakskiidu, mis on mehele äärmiselt vajalik.

Innustus.

NAINE VAJAB KINDLUSTUNDE TUGEVDAMIST, MEES INNUSTUST

Kui mees korduvalt tõestab naisele, et mõistab, austab, hindab teda, on talle truu, hoolitseb ta eest, rahuldab ta nii veel ühte naise esmavajadustest: naine vajab kinnitust, et neil on kõik hästi. Mehe selline käitumine tähendab naisele, et teda armastatakse alati. Mees teeb tavaliselt vea, arvates, et kuna ta on kord rahuldanud  kõik naise armastussfääri esmavajadused  ja see tunneb end õnneliku ja kindlana, siis usub naine nüüd igavesest ajast igavesti, et teda armastatakse. Kuid see pole nii. Mehel tuleb ikka uuesti ja uuesti tugevdada naise kindlustunnet.

Mehe üks esmavajadustest on saada naiselt innustust. Naise tunnustav käitumine annab talle lootust ja stiimuli, sest väljendab usku tema võimetesse ja iseloomu jõudu. Kui naine ilmutab usaldust, tänulikkust, imetlust ja tunnustust, võtab teda sellisena, nagu ta on, siis  innustab see meest saama veel paremaks, mis omakorda paneb teda uuesti ja uuesti tugevdama naise kindlustunnet, et mees teda armastab – aga seda ju naine tahabki 🙂

-John Gray

Image by muratkalenderoglu from Pixabay

error: Content is protected !!