valgustöötajaValgustöötaja identiteet

Valgustöötajad on hinged, kes kannavad endas tugevat sisemist tungi levitada Valgust – teadmisi, vabadust ja enesearmastus – Maal. Nad tajuvad seda oma missioonina. Neid tõmbab sageli spirituaalsuse ja mingit laadi terapeutilise töö poole.

Nende sügavalt tajutud missioonitunde tõttu tunnevad nad end teistest erinevana. Kogedes oma teel erinevaid takistusi ärgitab elu neid leidma oma unikaalset teed. Valgustöötajad on pea eranditult üksikindiviidid, kuna nad ei sobitu olemasolevatesse sotsiaalsetesse struktuuridesse.

Märkus mõiste „valgustöötaja“ kohta

Sõna „valgustöötaja“ võib tekitada vääritimõistmisi, kuna see eraldab ühe grupi hingi teistest. Võib oletada, et see konkreetne rühm hingi on teistest kuidagi parem kui teised, et teised justkui ei töötaks „valguse heaks“. See mõttekäik on vastuolus valgustöötaja olemuse ja kavatsustega. Lubage meil lühidalt selgitada, mis selles valesti on.

Esiteks, kõik väited millegi paremusest kannavad eneses valguse puudust. Need blokeerivad sinu kasvu vaba ja armastava teadvuse poole. Teiseks, valgustöötajad ei ole „paremad“ või „kõrgemad“ kui teised hinged. Neil on lihtsalt erinev minevik kui neil, kes sellesse gruppi ei kuulu. Just nende mineviku tõttu, millest me hiljem lähemalt räägime, on neil psühholoogilised omadused, mis neid teistest eristavad. Kolmandaks, igast hingest saab mingil arenguetapil valgustöötaja ja seega ei kuulu nimi „valgustöötaja“ kuidagi piiratud rühmale hingedele.

Me kasutame sõna „valgustöötaja“ vaatamata võimalikele vääritimõistmistele sellegi poolest, kuna see kannab endas seoseid ja mälestusi, mis võivad aidata sul meenutada. Kuna mõistet kasutatakse palju teie spirituaalses kirjanduses, on selles ka praktiline aspekt.

Valgustöötajate ajaloolised juured

Valgustöötajad kannavad endas võimet saavutada spirituaalne ärkamine kiiremini kui teised inimesed. Nad kannavad endas sisemisi seemneid kiireks spirituaalseks ärkamiseks. Seetõttu on nad nö kiirteel, kui nad selle valivad. Aga see ei ole seetõttu nõnda, et nad on miskit moodi paremad või kõrgemad hinged. Nad on lihtsalt vanemad  hinged kui enamus praegu Maal elavaid hingi. See kõrgem vanus võiks olla pigem mõistetud kogemuslikust, mitte ajalisest aspektist.

Juba enne uuestisündi ja oma missiooni alustamist on valgustöötajad jõudnud teatavale valgustatuse tasemele. Nad valivad teadlikult olla juurdunud karmilisel elurattal ja kogeda kõiki sellega kaasas käivaid illusioone ja segadusi.

Nad teevad seda selleks, et täielikult „Maa kogemust“ mõista. See võimaldab neil oma missiooni täita. Vaid ise läbi teadmatuse ja illusiooni kõigi tasandite liikudes saavad nad enda käsutusse vahendid, millega aidata teisi saavutada tõeline õnne ja valgustatuse seisund.

Miks jätkavad valgustöötajad inimkonna aitamise missiooniga, riskides seeläbi kaotada iseennast määramatult pikaks ajaks maise elu raskustesse ja segadusse? Selle küsimusega tegeleme põhjalikult natuke hiljem. Praegu ütleme, et see on seotud galaktilist tüüpi karmaga. Valgustöötajad seisid inimkonna sünni koidikul. Nad osalesid inimese loomises. Nad olid inimkonna kaasloojad. Loomise protsessis langetasid nad otsuseid ja käitusid sellisel viisil, mida neil hiljem sügavalt kahetseda tuli. Nad on nüüd siin selleks, et oma toonased otsused heaks teha.

Enne kui me asume pikemalt seda ajalugu käsitlema, nimetame mõned tunnused, mis eristavad valgustöötajaid teistest inimestest. Need psühholoogilised omadused ei kuulu vaid valgustöötajatele ja mitte kõik valgustöötajad ei taju neid oma iseloomuomadustena. Seda nimekirja esitades soovime vaid anda ülevaate valustöötaja psühholoogilisest identiteedist. Mis puudutab neid omadusi, siis väline käitumine on alati ebaolulisem kui sisemine motivatsioon ja kavatsus. Mida sa tunned sisimas, on olulisem kui see, mida sa näitad välja.

Valgustöötajate psühholoogilised tunnused:

Juba väga varakult tunnetavad nad, et on erinevad. Sageli tunnevad nad end teistest eraldatuna, üksiku ja valesti mõistetuna. Neist saavad sageli individualistid, kellel tuleb leida oma ainulaadne tee elus.

Neil on raske end traditsioonilistel töökohtadel ja organisatsioonistruktuurides koduselt tunda. Nad on loomult anti-autoritaarsed, mis tähendab, et neil on loomulik vastuseis otsustele ja väärtusele, mis põhinevad puhtalt võimul ja hierarhial. See anti-autoritaarsus on olemas ka siis kui nad näivad pelglike ja häbelikena. See on seotud nende missiooni sügavaima olemusega siin Maal.

Valgustöötajaid tõmbab inimeste aitamise poole, kas terapeudi või õpetajana. Nad võivad olla psühholoogid, ravitsejad, õpetajad, õed jne. Isegi kui nende elukutse ei ole seotud inimeste aitamisega otseses mõttes, on nende tegudes alati tunda kavatsust panustada inimkonna hüvanguks.

Nende vaade elule on mõjutatud spirituaalsest kõigi asjade ühendatuse tajust. Teadlikult või mitteteadlikult kannavad nad endas mälestusi maavälistest Valguse sfääridest. Aeg-ajalt võivad nad tunda koduigatsust nende sfääride järgi, tundes end võõrana Maal.

Nad austavad sügavalt elu, mis väljendub kiindumuses loomadesse ja mures keskkonna olukorra tõttu. Loomade ja taimekuningriikide massiline hävitamine Maal tekitab neis sügava kaotuse ja leina tunnet.

Nad on heasüdamlikud, sensitiivsed ja empaatilised. Neil võib olla raskusi agressiivse käitumisega toimetulekul ja nad kogevad raskusi enese eest seismisel. Nad võivad olla unistajad, naiivsed ja ülimalt idealistlikud, samuti ei pruugi nad seista nö kahe jalaga maa peal (st neil on pea pilvedes). Kuna nad korjavad kergesti negatiivseid tundeid üles ümbritsevatelt inimestelt, on oluline, et nad saaksid olla piisavalt tihti üksi.

Nad on elanud Maal mitmeid elusid, mil nad olid sügavalt seotud spirituaalsuse ja/või religiooniga. Nad olid tegevad lõputus hulgas religioossetes ordudes munkade, nunnade, erakute, selgeltnägijate, nõidade, šamaanide, preestrite ja preestrinnadena. Nemad olid vahendajateks nähtava ja nähtamatu, igapäevase maise elu ja müstilise elujärgse maailma, jumaliku hea ja kurja vahel. Sellistele eluvaldkondadele pühendatuina olid nad sageli eemaletõrjutud ja hukatud. Paljud teist mõisteti hukka just nende kõrgemate omaduste tõttu, mida te omasite. Hukkamised jätsid teie hinge sügavaid jälgi. See võib praegu avalduda hirmuna olla täielikult maandatud ehk hirmuna olla tõeliselt kohal, kuna sa mäletad, kuidas sind brutaalselt rünnati selle eest, kes sa olid.

Eksimine: valgustöötaja komistuskivi

Valgustöötajad võivad olla haaratud samadest teadmatuse ja illusioonide seisunditest, millest kõik teised. Kuigi nende lähtekoht on erinev, võib nende võimekus hirmust ja illusioonidest valgustatuse poole läbi murda olla blokeeritud paljude tegurite poolt. (Valgustatuse all mõtleme seisundit, milles sa mõistad, et oled oma põhiolemuselt Valgus, võimeline valima Valguse igal hetkel.)

Üheks takistuseks teel valgustumise poole võib olla valgustöötaja raske karmiline koorem, mis neid mõneks ajaks teelt kõrvale tõmbab. Nagu varem sai öeldud, on see karmiline koorem seotud otsustega, mida nad inimkonna lapsepõlves langetasid. Need otsused olid elu suhtes lugupidamatud (räägime sellest pikemalt selles peatükis). Kõik praegu elavad valgustöötajad soovivad nüüd tehtud vigu heastada, taastad ja armastada seda, mis nende vigade tõttu hävitatud sai.

Kui valgustöötajad oma karmavõla lunastavad, see tähendab vabanevad võimust mistahes kujul, mõistavad nad, et on põhiolemuselt valgusolendid. See võimaldab neil aidata teisi nende tõelise olemuse leidmisel. Kuid esmalt peavad nad ise selle protsessi läbima. Tavapäraselt nõuab see suurt sisemist sihikindlust. Kuna ühiskond toidab neid oma väärtushinnangute ja arvamustega, mis lähevad vastuollu nende loomulike impulssidega, on paljud valgustöötajad segaduses, mis on neid viinud enese eitamisele ja isegi depressiooni ja lootusetusesse. Kuna nad ei sobitud juba olemasolevasse korda, järeldavad nad sellest, et nendega peab midagi lootusetult valesti olema.

Selles olukorras peavad nad lõpetama välise tunnustuse otsimise – vanematelt, sõpradelt, ühiskonnalt. Ühel hetkel peate teie, kes te praegu seda loete, tegema ülitähtsa hüppe tõelisse võimestumisse, mis tähendab enesesse tõeliselt uskumist ja tegutsemist vastavalt oma loomulikele kalduvustele ja sisemisele teadmisele.

Me kutsume sind sel viisil käituma ja kinnitame, et oleme sinuga igal sammul – just nagu sinagi saad olema teiste jaoks mitte nii kauges tulevikus.

Jeshua kanaldatud Pamela Kribbe poolt

Image by Stefan Keller from Pixabay 

error: Content is protected !!