Jeshua, kanaldatud Pamela Kribbe poolt.

Kerguse ja külluse vool.

Kerguse ja külluse voolKallid sõbrad, ma olen täna teiega rõõmust ja armastusest. Ma tean teid nii hästi ja mul on tunne nagu oleksin teiega alles eile kohtunud. Sfäärides, kus ma elan, ei ole aeg niivõrd oluline. Ma tunnen teid hästi ära, kuigi teie kehastus, füüsiline välimus, on erinev sellest ajast, mil ma teid tundsin.

Ma olen Jeshua. Ma olen elanud Maal inimkehas Jeesusena. Ma olen olnud inimolend teiste inimeste seas just nagu teiegi. Mitte miski inimlik ei ole mulle võõras. Just oma inimkogemusest lähtudes olen ma teid toetama tulnud teie arengus, teie üleminekus uude ajastusse. Uus Ajastu on teel. Just neil päevil on toimumas üleminek, millega te tugevat seotust tajute.

Ma tahan teile enda kohta midagi rääkida. Maal olin ma lihast ja luust inimene ja ma olin loonud ühenduse Kristuse energiaga. Kristuse energia voolas minu kaudu välja maailmale ja see oli minu peamine panus sel ajal. Aga Kristuse energia ei kuulu vaid mulle; see kuulub teile kõigile. Kõik teist on külvamas seemneid tuues osa sellest energiast Maale ja selles peitubki teie suurim teostumus.

Ometigi raputab see üleminek vanast Uude Ajastusse üles mitmeid asju. Just töö ja raha valdkonnas ilmnevad suured vapustused, kuna neis valdkondades on vanad energiad eriti aktiivsed. Neile energiatele on omased võimu ja ego energiad.

Neis valdkondades on vanad energiad olnud nii aktiivsed, et rahasse ja töösse puutuvas võite tasakaalustatud suhtumise leidmisel kergesti takerduda. Oma töökohal, organisatsioonis või ettevõttes, kohtudes inimestega, kellega töötate või kes on teie töökaaslasteks, seisate silmitsi ühiskonnaga.

Tihti küsite endalt: kuidas tulen ma toime energiatega, millega mul pole midagi ühist, kuid mis mind igapäevaselt ümbritsevad? Te soovite teada, kuidas neil vana ja uue kohtumistel tekkiva hõõrdumisega toime tulla.

Sinu keha energiakeskuste põhjal sooviksin seda teemat veidi laiemalt käsitleda. Iga inimese aura koosneb seitsmest tšakrast või energiakeskusest. Solar plexuses, mis on kolmas tšakra (kõhu piirkonnas), asub tahe. Just selles piirkonnas asuvad isikliku võimu ja ambitsioonidega seotud energiad. Vanas energias elasid inimesed liiga tugevalt läbi selle keskuse.

See on seotud eesmärgiga igas olukorras võitjaks tulla, oma huvide esikohale seadmise ja halastamatute võitlustega. Sellised hoiakud tulenevad tihti hirmust ja tundest, et ollakse eksinud. Ma ei soovi neile energiatele hinnangut anda. Ma soovin vaid juhtida tähelepanu, et need energiad tegutsevad tihti kolmandast tšakrast, solar plexusestlähtuvalt.

Üks tšakra kõrgemalt leiame südamekeskuse. Süda ühendab sind sinu kõrgema päritoluga, energiasfääridega, milles sa kunagi elasid ja kust pärinevad sinu kõrged ideaalid, mis on tugevas kontrastis võimu ja ego energiatega.

Käesoleva ülemineku ajal liigub teadvus solar plexusest südamesse.

See ei tähenda, et solar plexus tuleks täielikult hüljata või kõrvale jätta. Sul ei tule „egost vabaneda“. See tähendab pigem rooliratta üleandmist teisele olemise tasandile ja seeläbi jõuad sa kogu oma eluga südame energiasse. Kõik teist püüdlevad ühel või teisel moel selle poole, kas era- või tööelus. Kõik teist tunnevad tõmmet südame energia poole. Te kõik tunnete, et sel moel võite oma elu elada märksa rõõmsamalt ja rahulikumalt.

Selleks, et tulla toime egopõhiste energiatega (sinu sees ja sinu ümber), on kõige olulisem ühenduda solar plexuse energiatega südamest ja juhtida neid energiaid armastaval ja hoolival viisil. Just südame ja solar plexuse (üldisemalt ülemiste ja alumiste tšakrate) ühendamine toob sinu ellu külluse ja rahulolu töö, loovuse ja raha valdkonnas.

Aga kuidas sa tead, kas sa lähtud südamest või hirmust ja egost? Ma soovin tõsta esile kaht südame energia tunnust, mis võib aidata sul neid energiaid oma igapäevaelus ära tunda. Esimene tunnus on pingutuse puudumine. Selle asemel tunned sa kergust ja lihtsust. Ma kutsun seda lihtsalt kerguse vooluks.

Kerguse vool.

Sa oled harjunud asjade nimel, mida soovid, võitlema ja pingutama. Eriti töö valdkonnas esineb väga palju võistluslikkust ja ego lahinguid. Tihti tuleb sul käituda teisiti kui sa sooviksid, selleks et pälvida tunnustust ja tunnustatust. See käib vastu sinu südame soovile. Süda igatseb hoopis loomulikumat olekut. Südame energia ei avalda survet ja on oma loomuselt väga õrn ja pehme. Südame energia räägib sinuga läbi intuitsiooni. Süda saadab sulle vaikseid tõukeid ja ettepanekuid, kuid need ei ole kunagi hirmu ja surve emotsioonidega laetud.

Oma igapäevaelus on sul lihtne näha, kas asjad kulgevad lihtsalt ja loomulikult või kohtad sa oma eesmärkide poole liikumisel pidevalt takistusi. Kui toimub viimatinimetatu, tähendab see, et sa ei ole – või ei ole täielikult – samal lainel oma südame energiaga. Südame energia teeb imesid, mitte jõuga, vaid kergelt ja hellalt.

Oma intuitsiooni usaldamine on kõige olulisem asi südame energia ehk kerguse vooluga ühele lainele liikumiseks. Tegutsedes töö või loovuse valdkonnas oma intuitsiooni järgi, isegi kui see läheb vastuollu sinu töökeskkonna kultuuriga, loob sinu jaoks ootamatuid võimalusi. See viib sind lähemale sinu enda jumalikule olemusel ja võimestab sind südamest lähtuvalt, ja see tõmbab sinu poole kohti ja inimesi, kes täidavad sinu südamesoovid.

Kui sa koged töö juures probleeme, kui sa tunned, et sa ei ole oma töökeskkonnas õiges kohas, veeda aega üksinda.

Leia hetk vaikuseks ja lase minna kõigil mõtetel ja ideaalidel, mida sa end ümbritsevast sotsiaalsest keskkonnast oled endasse võtnud, ja kõigil hirmudel ja muredel, mis sellega kaasas käivad. Püüa vaadata neile mõtetele ja emotsioonidele sügavast ja vaiksest punktist oma südame keskmes. Näe neid sellena, mis nad on; nad on päikese ees hõljuvad pilved, aga nad ei ole sina.

Mine päikesepaiste keskmesse oma südames ja küsi endalt, kuidas oleks kõige parem praegu käituda. Ühendu oma iidse targa südamega, oma kõrgeima loovusega, ja palu oma intuitsioonil sulle öelda, mis oleks praegusel hetkel parim viis tegustemiseks. Ära püüa lähtuda oma tegudes välistest arvamustest, sotsiaalsetest normidest, mis eriti töökeskkonnas võivad olla väga tugevad.

Sotsiaalne või kollektiivne teadvus selles valdkonnas on tugevalt hirmupõhine: seal on hirm kaotada töö, sotsiaalne staatus ja sattuda vaesusse. Kõik need hirmud võivad sinu intuitsiooni häält summutada, kuid sinus on siiski sisemine hääl, mis ütleb, kuidas oleks hetkel kõige parem käituda. Võti seisneb selle hääle kuulamises ja sa näed, et sa leiad uskumatuid lahendusi.

Püüdes sellesse sisemisse keskmesse liikuda võib ebakindlus sind takistada ja panna sind arvama, et intuitsiooni hääl ja kutse on ebareaalne ja vale. Ebakindlus võib takistada sul astumast spirituaalsele rajale, mis on sinu ees avatud. Rääkides spirituaalsest rajast, pean ma silmas kogemuste teed, mis viib sind ühendusse sinu kõrgeima loomingulise allikaga, loominguliste energiatega, mis tahavad sinu kaudu väljenduda.

Need energiad on juba olemas. Kuid sa võid nad äratunda ja realiseerida välises maailmas vaid oma tundeid kuulates ja usaldades. Sinu hing räägib sinuga läbi tunnete. Ei ole väliseid õigustusi ega tagatisi.

Usaldus on kõige alus.

Aktsepteerida suunda, kuhu sinu tunded sind juhivad ja oma intuitsiooni järgi käituda, tähendab avada end südame juhtimisele ja vaid sel moel toimub täielik üleminek egopõhiselt teadvuselt südamepõhisele teadvusele.

külluse loomineSa oled jõudnud solar plexuse valitsusaja lõpujoonele. Sinu hing kehastus sel korral sellise olemise lõpetamise eesmärgiga ja te kõik olete sügavalt motiveeritud oma südame loovust väljendama. Ma palun teil end usaldada ja jätkata seda teed, kuna te juba olete toomas maailma uut hindamatu väärtusega energiat.

See energia toob tihti kaasa muutuseid, ilma, et te neid märkaksitegi; te teete rohkem head, kui ise mõistate. Te aitate Uuel Ajastul sündida oma südant järgides ja lubades endal kerguse vooluga kaasa minna. Seetõttu ärge kahelge endas ja jätkake oma teekonda.

Südame energiad on palju vaiksemad ja õrnemad kui karmid energiad, mis juhivad töö valdkonda. Seetõttu nõuab egopõhiste energiatega kohtumisel südames keskendunuks jäämine suurt julgust ja jõudu. Aga ma luban teile: oma südame tee järgimine viib teid lõpuks loominguliste võimalusteni, mis on üsnagi reaalsed ja praktilised ja need toovad teile külluse ka materiaalsel tasandil. On usu ja julguse tegu end selle voolu hoolde usaldada.

Ma ütlesin, et räägin südame energia kahest olulisest tunnusest. Ma alustasin kerguse vooluga. Nüüd soovin ma rääkida külluse voolust, mida ma nimetan küllasuse vooluks.

Küllasuse vool.

Südame energia on sinu elu tõelise külluse allikas. Küllus on seotud kõigi sinu elu valdkondadega alustades füüsilisest, materiaalsest tasandist kuni emotsionaalse, sotsiaalse ja spirituaalse tasandini välja. Sa oled loodud ennast nautima ja olema hoolitsetud kõigil neil tasanditel. Siinkohal soovin ma pikemalt peatuda materiaalse külluse teemal, kuna see on valgustöötajate hingedele eriti oluline.

Valgustöötajate hinged ja ka üldisemalt spirituaalsed ja idealistilikud inimesed kalduvad raha hukka mõistma. Nende arvates on raha patune, madalam energia. Nad tajuvad seda nõnda, kuna seostavad raha võimu ja jõukusega, mis on saavutatud teiste arvelt. Rahast on saanud praktiliselt võimu sümbol. Just selle seose tõttu on materiaalse külluse vool teie eludes, kes te seda loete, tihti blokeerunud.

Ka kõrgelt arenenud spirituaalsusega valgustöötajate hinged seostavad raha triviaalsete asjadega elus, mis tuleb ületada. Siinkohal on aktiivsed mitmed veendumused, mis pärinevad möödunud eludest, kus lähtuti kokkuhoidlikkusest ja karskusest materiaalses maailmas. Need elud möödusid sageli üksinduses ja olid ühendatud üksnes spirituaalsele vabanemisele. Need elud kiirgavad endiselt läbi kogu teie energiavälja ja avalduvad teatud „paindumatuses“, mis teid piiravab.

Ometigi on raha süütu.

Raha on energiavool, mis tegelikult esindab puhast võimalikkuste välja. Raha pakub võimalusi, raha on võimalikkus ja selles ei ole midagi valesti. Samuti ei tähenda raha vastuvõtmine teiste ärakasutamist. Raha abil saad sa luua ilusaid ja häid asju teiste jaoks. Seda rõõmsalt vastu võttes laiendad sa külluse voolu nii enda kui teiste jaoks. Loov spiraal tekitab alati ka vastuvõtva voolu, nii et andmine ja saamine oleksid tasakaalus. See on südame tee. Seetõttu ära karda raha vastu võtta.

On kurb näha, kuidas sa oma kõrgeimaid andeid ja võimeid maailmaga jagades endiselt kardad võtta maailmalt vastu seda, mida sa ise soovid ja vajad. Paljud vanad hinnangud takistavad sul tõeliselt enda eest seismast ja rõõmsalt oma vastuvõtja rolli täitmast. Aga universumi saladus on tasakaal.

Universum teab, et sul tuleb end säilitada kõigil tasanditel, selleks, et sa võiksid väljendada oma kõrgeimat potentsiaali selles elus. Selles ei ole midagi patust. Kui sa oled tõeliselt südamest loov, tõmbad sa enda poole ka sissetuleva voolu ja üksnes seda vastu võttes, hoiad sa elus väljapoole suunatud loovuse.

Sa ei pruugi olla teadlik, et sa raha voolu oma elus blokeerid või, et sul on raha suhtes vaikiv vastumeelsus.

Võta hetk ja uuri oma kõige sisemaid mõtteid ja tundeid raha suhtes ja sa näed kergesti, kuidas sa ise takistad külluse voolu oma elus. Palun mõista, et sa oled loodud elu Maal nautima! On täiesti loomulik nautida ilusaid asju, mis paitavad meeli ja täidavad südame inspiratsiooniga.

See on sinu kodu, sinu elupaik üsna pikaks ajaks, nii et luba oma materiaalsel ümbrusel saada selliseks nagu sa ise soovid. Piisab vaid Maa ja materiaalse reaalsuse armastamisest, selleks, et luua külluse vool. Maa kuulab sind, kuna ta soovib pakkuda sulle kõike, mida sa vajad, mitte vaid kasvada ja areneda spirituaalse olendina, vaid ka lihtsalt nautida elu inimesena.

Seega palun vaata üle oma suhtumine materiaalsesse küllusesse kõige sügavamal tasanadil ja tunneta, kuidas külluse vool pakub sulle võimalusi uue Maa rajamiseks, oma unistuste realiseerimiseks ka kõige tihkemal reaalsuse tasandil. Ei ole õige aeg end ühiskonnast eraldada, mediteerida üksinduses mäejalamil. On aeg osalemiseks. On aeg lasta oma energial vabalt maailma voolata ja võtta vastu kõik, mida maailm sulle vastu pakub. Ära karda küllust vastu võtta. Oma panuse austamine ja selle eest piisavalt tagasisaamine on osa hästi tasakaalustatud spirituaalsest elust inimesena.

Ma sooviksin rääkida veel pisut sõnast „küllasus“. Ma ütlesin, et südame energiat iseloomustab esmalt kerguse vool. Kui asjad kulgevad lihtsalt ja kõik, mida sa vajad ilmub sinu teele iseeneslikult, on see märk sellest, et sa käid oma südame teed. Teine energiavool, millest ma rääkisin, on küllasuse vool. „Küllalt“ tähendab kõike, mida ma vajan selleks, et just praegu olla enesetäielik inim-ingel.

Elada küllasuse voolus tähendab tunda end rahuldatuna ja tänulikuna kõige eest, mis sul on.

Sa tunned end hoolitsetuna selle poolt, mis sind ümbritseb materiaalsel, emotsionaalsel, mentaalsel ja spirituaalsel tasandil. See on küllus. See on küllasus.

Küllasuse voolu kogemine tähendab võimet nautida, seda mis sul on, Praegu. Kõik teist teavad, et külluse kogemine on subjektiivne vaimuseisund. See sõltub olukorrast. Materiaalse külluse kogus ei ole vältimatult seotud naudingu suurusega, mida sa koged. Külluse kogemine ei tähenda olla rikas; see tähendab rikkuse kogemist kõiges, mis sind ümbritseb.

Sul tuleb enda jaoks avastada materiaalne küllus, mis sind rahuldab. Mõne inimese jaoks tähendab see omaette metsaonnis elamist, kus ta saab täielikult loodust nautida. Teiste jaoks võib see tähendada luksuslikku kohta linnas, kus nad saavad nautida linnaelu tõuklemist ja sebimist. Meie poolelt, Jumala või Vaimu poolelt, ei ole siinkohal mingeid hinnanguid.

küllusSul tuleb avastada, mida tähendab sinu jaoks „küllasus“.

Võti seisneb sellise voolu leidmises, mis teeb sind õnnelikuks, mis annab sulle tunde, et sa elad oma elu täiel rinnal. See ongi küllasuse vool. Sa ei tunne seda ära materiaalse vara väärtuse järgi, mida sa omad, vaid rõõmu ja täitumuse järgi, mida sa tajud oma igapäevaelus. Küllasus on tunne, mitte asi.

On kaks võimalust, kuidas sa võid sellest voolust kõrvale jääda. Sa võid tahta „rohkem kui piisav“ või sa võid soovida „vähemat kui piisav“. Kui sa soovid rohkem kui on piisav, püüdled sa materiaalse jõukuse poole, mida sa tegelikult ei vaja või ei ole võimeline nautima.

Liiga palju omandit muudab elu keeruliseks ja vähendab sinu rõõmu.

Rõõm lähtub heast ja lihtsast elust. Kui sa otsid enamat kui piisav, teed sa seda tihti tuleviku kindlustamiseks. Sa võid sellest turvalisusetundest sõltuvusse sattuda, mida raha justkui pakub. Kuid see ei ole külluse kogemine Praegu. See tähendab puuduse tundmist keset materiaalset jõukust! Selleks, et olla täielikult külluse voos, pead sa hirmudel minna laskma ja julgema elu nautida just praegu ja nende vahenditega, mis on. See nauding tõmbab seda, mis sul on, veelgi enam sinu ellu; see säilitab külluse voo. Kui sa hakkad mõtlema, et vajad materiaalset turvalisust, sisened sa hirmu alasse, samal ajal kui sa vajad tegelikult rohkem usaldust ja vähem hirmu.

Kui sa püüdled vähemat kui piisav, oled sa samuti hirmu lõksus, kuid see on hirm ennast maailmale avada, ennast väljendada ja selle eest vastutasu saada. Sa kardad elu täiel rinnal elada. Sa võid mõelda, et sa pole seda väärt, selleks võimeline või on patune olla see, kes sa oled, ja saada selle eest täit tunnustust. Mida sa vajad, on tunda oma loomulikku ilu ja süütust.

Sa oled loodud ennast väljendama ja olema teiste poolt armastatud sellena, kes sa oled.

Maailm muutub ilusamaks ja kiirgavamaks paigaks, kui sa jagad oma hinge kingitust maailmaga, ja ta tänab sind andes sulle piisavalt vastu. Universum on suunatud küllusele ja sa võid sellest voolust osa saada, kui sa avad end oma tegelikule olemusele, mis on puhas ja tingimusteta armastus.

„Küllasus“ on olemise loomulik seisund. Te kõik olete siin selleks, et kogeda küllasust; küllasuse vool on teile kõigile avatud. Pole mõtet leppida vähemaga. Ei vasta tõele, et sa arendad end spirituaalselt läbi materiaalsete loobumiste ja enese-loodud vaesuse. On palju tõenäolisem, et sinus tekivad kibestumuse ja vaenulikkuse tunded. Palun ära püüa leida oma külluse puudusele spirituaalseid õigustusi. Te kõik olete siin selleks, et elu täiel rinnal nautida, et lasta oma looval energial maailma voolata ja saada vastu rõõmu, rahuldatust ja materiaalset küllust.

Küllasuse voolu loomine.

Kui sa tunned, et asud väljaspool küllasuse voolu, võta endale hetk ja vaata oma elutingimusi ja tõlgenda seda kui energeetilist sõnumit iseendale. “Just nii loon ma praegu oma reaalsust”. Ära mõista ennast ega kedagi teist selle eest hukka. Ole lihtsalt olukorra tunnistajaks.

kergusSeejärel tunneta oma praeguse keskkonna energiat – olgu selleks siis sinu maja, seltsielu või töö – ja võrdle seda sellega, mida sa tegelikult oma südames sooviksid. Võta endale hetk, et tõeliselt tunnetada, mida sa soovid. Ära rahuldu üksnes ähmase rahulolematustundega või rahutusega, vaid määratle selgelt, mida sa elus soovid.

Sel moel saad sa teadlikuks “puudusest”. Näe iseendas valu selle puuduse tõttu, kuid ära upu sellesse puuduse või rahuldamatuse tundesse. Selle harjutuse eesmärk ei ole sinus halba enesetunnet tekitada. Pigem keskendu oma igatsustele ja tunneta sügavalt, et see on just see, mida sinu hing sinult soovib. Usu, et need igatsused juhivad sind just selles suunas, mida sinu hing on selleks eluks plaaninud. Universum toetab sind, et sinu hinge püüdlused saaksid tõeks.

Sinu keskendatud, vaikne ja avatud teadlikkus nendest südamesoovidest on piisav, et need saaksid avalduda.

Mõistmine, kes sa oled, on suurim muutuste esilekutsuja sinu igapäevaelus. Ei ole vajalik või isegi kasulik püüelda muutuse poole materiaalsel tasandil. Võti seisneb sügavalt (aga mitte emotsionaalselt) selle tunnetamises, mida sa igatsed ja selle andmises oma südame kätte. Lihtsalt vabasta ja usalda.

Asjad sinu elus hakkavad muutuma. Võibolla näed sa alustuseks selgemalt mõnda oma kaasasündinud mõtte-, tunde- või reageerimismustrit. Seejärel võivad katkeda suhted ja tööd, mis ei teeni sinu tegelikke eesmärke. Sa võid usaldada, et sind kannab vool, mis aeglaselt, aga kindlalt viib sind sinu eesmärgi poole. Pööra tähelepanu asjadele, mis sinu elus toimuvad. Asjad, mida inimesed ütlevad või teevad, kannavad tihti sõnumit selle kohta, kus sa hetkel asud oma eesmärgi suhtes.

Kõik, mida sa vajad füüsilisel tasandil oma südamest lähtuvalt, ilmub sinu elus pingutuseta, iseenesest. Need asjad tulevad sinu ellu kerguse ja elegantsusega. See võib tunduda imena, aga samal ajal ääretult asjakohasena. Mitte läbi rabamise, püüdmise ja rabelemise ei jõua sa oma eesmärkideni, vaid läbi vaikse teadlikkuse oma tegelikest vajadustest, sinu avatusest oma vajadustele ja julgsusest usaldada ja lasta minna. Oma südamesoovide austamine sellisel fokusseeritud ja alistunud moel toob küllase reaalsuse sinuni.

© Pamela Kribbe
Photo by Daiga Ellaby on Unsplash

error: Content is protected !!