Kümme küsimust ja vastust AuraTransformatsiooni™ kohta

1 ) Mis AuraTransformatsiooni™ ajal toimub?

AuraTransformatsiooniga™ läbib inimene kogu auravälja väga sügava ja põhjaliku puhastuse. See loob ruumi avanevale vaimuenergiale, mis asub kõrgemas vaimses kehas. Aura madalamad energiakehad teevad vaimuenergiale teed. See on kogu AuraTransformatsiooni™ teedrajav läbimurdepunkt, võimaldades astuda hiigelpika sammu niisugusele teadvuse tasandile, millega paljudel inimestel on seni olnud vaid juhuslik kontakt. Oma vaimuga pidevas ja otseses kontaktis olemine on asi, mida kõik inimesed teadlikult või alateadlikult saavutada püüavad. Kui su teadvus AuraTransformatsiooni™ abil avardub, tekib sul ka tugevam ja puhtam intuitsioon, mis aitab sul ära tunda, mis on sinu jaoks hea ja mis mitte. See, kui jõuliselt sügavam intuitsioon väljenduma hakkab, sõltub sellest, kes sa inimesena oled ja millises isikliku arengu sõlmjaamas oma eluteel parajasti asud, aga ka sellest, milline on sind ümbritsev keskkond.

2 ) Milline on AuraTransformatsioonile™ järgnev normaalne protsess?

See sõltub sellest, kes sa inimesena oled ja millised on sinu individuaalsed elutingimused. Mõned inimesed kogevad sügavamat sisemist rahu; tugevamat kohalolekutunnet oma elus; suuremat harmooniat ja tasakaalu; vabanemist ja õnnetunnet; selgust ja teadvelolekut elu täiusest; ning sügavamat rõõmu ja tänutunnet elus olemise eest. Teistele saavad osaks mõned kaootilised päevad, mil nad liiguvad oma mõtetes, tundmustes ja emotsioonides ühest äärmusest teise. Mõned inimesed tunnevad suurt väsimust ja vajavad teatud puhkeperioodi, teised aga muutuvad ülienergiliseks ning võivad kohemaid oma elu erinevates piirkondades suurpuhastust alustada. Kogemused näitavad, et esimesed kolm AuraTransformatsioonile™ järgnevat kuud on häälestumisperiood, kus sa leiad oma uue teadveloleku raames uue aluspinna, millelt edaspidises elus lähtuda ja toimida. Mõne aja jooksul rahuneb ja vaibub kõik ning armastusest, mida sa endale selle faasi ajal ja pärast seda annad, saab sinu väe avaldumine tulevases tasakaalustatud elus.

3 ) Kui ma AuraTransformatsiooni™ läbitegemist hiljem kahetsen, kas saan siis veel tagasi pöörduda?

Ei, AuraTransformatsiooni™ ei saa tagasi pöörata. Kuid kui inimene seda soovib, on uue tasakaalu aurakeha kaitsejõudu ja magnetismi võimalik nõrgendada. Kui sa pole kindel, kas suudad hallata oma ellu saabuvat uutmoodi vabadust (mis on  AuraTransformatsiooni™ vältimatu tagajärg), siis on parem enne AuraTransformatsiooni™ läbitegemist oodata. Sellisel juhul ei ole sa valmis laskma lahti turvatundest, mida mõned inimesed võivad vajada, kui nad elavad piiratud või tõkestatud tingimustes ja suhetes. On ehk raske mõista, et mõned inimesed sooviksid siis, kui neile on avatud uus eluenergia voog, mis AuraTransformatsiooniga™ käsikäes saabub, pöörduda tagasi vanaviisi elu juurde. Kuid kui see vajadus tekib, on alati võimalik ka uue teadlikkusega valida vana elustiil.

4) Kas ma hakkan ennast pärast AuraTransformatsiooni™ rohkem armastama ja muutun enesekindlamaks?

Armastus enda vastu tuleb koos AuraTransformatsiooniga™, sest sa jõuad kohale oma sügavamasse olemusse. Sa hakkad ennast palju paremini tundma, teadma ja intuitiivselt mõistma. Kuid seda ei maksa segamini ajada enesekindlusega. Vankumatu enesekindluse arendamine nõuab harjutamist. Kuid ka siin tagab sügavam armastustunne iseenda vastu sulle põhjaliku ülevaate iseendast, mis käib tõelise enesekindlusega loomulikul moel käsikäes.

5 ) Kas kõik mu probleemid lahenevad pärast AuraTransformatsiooni™ läbitegemist?

Kõiki inimese probleeme AuraTransformatsioon™ ei lahenda. Kuid sul tekib parem intuitsioon, sisemine motivatsioon ja tahtejõud, millest on isikliku arenguga töötamisel väga palju kasu. See, kui jõuliselt need väljenduma hakkavad, sõltub sellest, kes sa inimesena oled, milline on sinu teadlik fookus ja eesmärk ning kus sa oma eluteel parajasti asud. AuraTransformatsioon™ toob su lähemasse kontakti täpselt nende tunde- ja mõttemudelitega, mis vajavad lahendamist – ja seetõttu ka sinu armastust ja tähelepanu.

Nagu varem märgitud, hakkad sa hoopis paremini ära tundma, mis on sinu jaoks hea ja mis mitte. Veelgi enam, sa hakkad paremini tajuma ka seda, kus sa oled oma piiridest ja isiklikust energiast varasemas elus lubamatult üle astutud, isegi kui see toimus ebateadlikul tasandil. Ei pruugi sugugi lõbus olla, kui sa näed ja tunned oma elu neid piirkondi, mille üle sa ehk kõige suuremat uhkust ei tunne või kus sa oled end ehk reetnud, kuid see on sageli vajalik, et sa saaksid valmistuda tulevastes potentsiaalselt sarnastes olukordades suurema teadlikkusega toimima, ning sel moel soovimatu mudeli ümber teisendada. Seetõttu on oluline, et sa muudad endale aja ja ruumi võimaldamise prioriteediks, et saaksid segamatult harjutada uueks endaks olemist.

AuraTransformatsioon™ ei võta sinult vastutust, ega ka sinu jätkuvalt arengult. Selle asemel näitab see sulle kätte elupiirkonnad, kus sul tuleb ohjad tugevamini pihku haarata ja vastutus enda peale võtta, sest varem ei pruukinud sa seda suuta või sellest vajadusest üldse teadlik olla.

6 ) Kas ma tervenen pärast AuraTransformatsiooni™ kehalistest haigustest ja vaimsest tasakaalutusest ?

AuraTransformatsioon™ ei asenda keha ja/või vaimu ravimiseks vajalikku kvalifitseeritud meditsiiniabi. AuraTransformatsioon™ on mõeldud inimestele, kelle kehaline ja vaimne tervis on suhteliselt stabiilne. Kindlasti pole see mõeldud haiguste ravimiseks. Veelgi enam: on äärmiselt oluline, et inimene ei pöörduks AuraTransformatsiooni™ poole olukordades, kus tal oleks tegelikult vaja kiireloomulist professionaalset arstiabi.

7 ) Olen varem kannatanud depressiooni all, kuid ma tõesti tahaksin AuraTransformatsiooni™ läbi teha.  Kas see sobib?

Kui sul on depressioon, pole  AuraTransformatsiooni™ tegemine soovitatav. Kuid kui sul on parajasti depressioonivaba eluperiood ja sa ei võta antidepressante, ning kui sina ja su arst nõustuvad, et võiksid läbida AuraTransformatsiooni™, võid seda siiski kaaluda.

8 ) Kui inimesel on selgeltnägija ja tervendaja võimed, kuidas AuraTransformatsioon™ neid mõjutab, ja kuidas mõjub see inimese spirituaalsele arengule?

Mõiste “selgeltnägija” viitab erilisele võimele olla tundlik mõningate mittefüüsiliste energiate suhtes, kuid sellel võimel pole midagi pistmist sellega, kui kaugele inimene on oma spirituaalses arengus ja vaimses küpsuses jõudnud. Enamik inimesi suhtub selgeltnägemise võimesse siiski kui millessegi üleloomulikku. Selgeltnägijatele omistatakse sageli suurt spirituaalset sisekaemust ja vaimset küpsust lihtsalt sellepärast, et neil on võime lugeda teiste inimeste mõtteid, saada teateid teistest reaalsustest, tajuda, mis kusagil eemal juhtub või näha, mis võib tulevikus toimuda. Kuid selgeltnägemine ja kõrge teadlikkus EI OLE üks ja seesama asi. Peaaegu kõik praegu Maal tegutsevad selgeltnägijad töötavad astraaltasandil. See võime toimib läbi päikesepõimiku tšakra, kus saab vaadelda inimese emotsioone ja nn elukaarti hingetasandil. On ainult mõni üksik inimene, kes on selgeltnägija vaimsel tasandil, kust saab lugeda inimese teadvust ja täielikku energiapotentsiaali.

Kui sa teed läbi AuraTransformatsiooni™, suureneb sinu intuitsioon ja selgeltnägemise võime vaimsel tasandil, hakates loomuliku kasvamisprotsessi kestel avanema ja avarduma. Seetõttu ei kaota inimene neid selgeltnägemise võimeid, mis tal enne AuraTransformatsiooni™ olid. Pigem peenenevad ja täiustuvad need uues kontekstis. Lisaks kaitseb AuraTransformatsiooni™ läbinud selgeltnägijat uus tasakaalu aurakeha, mis takistab närvivapustusi või läbipõlemist. Need on asjad, mida paraku kogevad paljud ”valgusega töötavad” inimesed, kui nad on oma astraalenergia täielikult avanud.

Mis puutub tervendamisvõimesse, siis need suurenevad pärast AuraTransformatsiooni™ oluliselt, sest inimene hakkab kasutama palju kõrgemaid energiaid, kui tal varem võimalik oli.

9 ) Miks on AuraTransformatsioonile™ järgnev kohanemisperiood  mõnele inimesele kergem ja mõnele raskem?

Sageli on see seotud karmaga. Kui, näiteks, on karma sind mõjutanud vähem kui teisi, sa oled enese arendamisega juba palju tööd teinud ning lähened oma karmatsükli lõpule, siis häälestud sa uuele olemisviisile, mis koos uue auraga saabub, palju kergemini, kui teistsuguse vaimse taustaga inimene. Kui sa oled karmast rohkem mõjutatud, on kohanemisperiood raskem. Osad inimesed on kogenud, et kõige rohkem turbulentsi tekib kolmel AuraTransformatsioonile™ järgneval kuul. Sellisel juhul saad sa pärast AuraTransformatsiooni™ lasta AuraTransformaatoril™ läbi viia ühe või, vajadusel ka mitu aura tasakaalustamissessiooni. Teine tegur, mis määrab, kui kaua inimesel pärast AuraTransformatsiooni™ tekkiva olukorraga kohanemiseks ja uue seisundi omaksvõtmiseks aega kulub, seostub paljuski sellega, kui söaka ja kindlameelse inimesena sa oma avardunud teadvuse uute väärtushinnangute eest hea julged seista.

10 ) Ma tegin AuraTransformatsiooni™ läbi. Kuidas ma saan kindel olla, et olen nüüd karmavaba, kui ma sellele endiselt palju mõtlen, ning tunnen, et karma mind ikka veel mõjutab?

Jah, sa oled karmavaba. Karma asub astraalkehas, mis AuraTransformatsiooni™ käigus lahustub. See, mida sa koged, võib olla dharma, mis seostub inimese elueesmärgiga, mis täielikul karmast puhastumisel selgemini esile tuleb. Võib võtta aega, kuni su vaim ja keha mõistavad, et karma on alatiseks läinud ning mõned teemad tuleb keha ja vaimu sügavaimatest mälusoppidest vabaks lasta. Selle häälestumisperioodi ajal püüab kogu su uus olemus kohaneda uute tingimuste ja vabadusega, ning see võib mõnes olukorras kaasa tuua teatud annuse stressi, nagu muutused seda väga sageli teevad.

Nii võibki tunduda, et tegemist on karmaga, kuigi tegelikult see nii ei ole. Lisaks muutud sa pärast AuraTransformatsiooni™ läbimist loomulikul moel end ümbritsevate tõstvate energiate osaks. Mõnikord võib see tunduda üpris üllatav, luues su keskkonnas vägagi kummalisi reaktsioone, kuid sellelgi pole midagi tegemist karmaga. Karmast vabanemine nullib sinu karma ja sellest punktist alates toovad kõik su mõtted, teod ja sõnad kaasa väga kiire tagasiside ning reaktsiooni – sa tunned oma toimimise tagajärgi palju kiiremini kui varem.

Niisugune intensiivne põhjuse ja tagajärje suhe võib samuti karmana näida, kuid see pole seda. Siin on läbivaks teemaks tõsiasi, et see, mis võib tunduda karmana, on tegelikult karma vastand, sest tegemist on lihtsalt häälestumisperioodist tingitud stressiga, mis tegelikult vabastab su karmast, mida sa tunned.

 

Mis on AuraTransformatsioon™ saad vaadata SIIN