Uus Maa II

Kanaldatud Pamela Kribbe poolt

 viies dimensioon

Planetaarne tsükkel

Kõik olemasolev areneb tsükliliselt, nagu planeedid nii ka inimesed. Ei ole erandlik nähtus, et inimhing või grupp inimhingi ühel hetkel karma tsüklist väljuvad. Mis muudab praeguse ajastu eriliseks on see, et ka Maa lõpetab suure karmatsükli. Maa on läbinud sisemise ülemineku, mille tulemusena on tema planeedina omandanud uut tüüpi teadvuse. Mistahes etapis individuaalsed hinged oma tsüklis ka ei oleks, mõjutab Maa üleminekuprotsess ka neid.

Maa on sinu maja. Võrdle teda majaga, milles sa elad. Kujuta ette, et seda ehitatakse ümber. See mõjutab suuresti sinu igapäevast elu. Sõltuvalt sinu teadvuse seisundist, tajud sa seda teretulnud või häiriva muutusena. Kui sa nagunii plaanisid oma maja ümber ehitada, tegutsed sa sünkroonis muutustega Maal ja need aitavad sinu plaanide teostumisele kaasa. Maa üleminekuprotsess toetab sinu üleminekuprotsessi.

Kui sa ei soovinud oma maja ümber ehitada, tunned sa end häirituna kaose tõttu, mis sind ümbritseb. Maa sisemised muutused lükkavad sind tasakaalust välja.

Neile, kes tervitavad Maa sisemisi muutusi, on need ajad äärmiselt soodsad. Valguse voog, mis hetkel universumis levib, tõstab sind kõrgele üles.

Hetkel on Maa inimkonna karmakoorma all murdumas.  Negatiivsus ja vägivald, mis sellest karmakoormast levib, on Maale justkui energeetiline prügi, mida ta vaevu töödelda, neutraliseerida ja integreerida suudab.

Keskenda oma teadvus hetkeks Maa südamesse. Lõõgastu ja keskendu… kas sa tunned seal midagi? Kas sa tunned, kuidas Maa on puruks rebitud, kuidas ta kannab endal kogu seda vägivalda?

Maa tunneb jõuetust ja vastupanu. Ta on oma uue olemuse loomise äärel. Maa vabastab võitluse, võistluse ja draama energiad, nii sisemistel kui välistel tasanditel. Uus olemus, mis tema südames koidab, on tasakaalu ja ühendatuse energia – elav Kristuse energia.

Maa, just nagu inimkondki, läbib õppimise kogemust. Just nagu inimkonnalgi, toimub tema teadvuses areng ja muutumine. Just nagu inimkonnalgi, algas tema teekond teadmatusest oma olemuse kohta.

Kunagi oli Maa „pime planeet“ mis imes endasse ja neelas alla end ümbritsevaid energiaid. Ta võttis endasse kõik energiad ja olendid keda kohtas ja kaotas nad täielikult; ta võttis ära nende omapära ja teatud mõttes tappis nad. See tegevus lähtus soovist kasvada. Teatud mõttes tajus Maa puudust või ebakindlust eneses, mida ta tõlgendas soovina vallutada ja hävitada teisi energiaid. Kuna Maa ei andnud nendele energiatele midagi tagasi, ei toimunud nende vahel suhtlemist. See oli surmav protsess.

Ühel hetkel Maa taipas, et see protsess ei rahulda teda. Ta tajus, et sellises enesetoitmises oli midagi puudu. Tema ebakindlus ei vähenenud. Tema soov laieneda ei täitunud surnud energiat kasutades.

Sel hetkel tekkis Maa teadvuses eluihalus. Mitte, et Maa oleks sellest täielikult teadlik olnud. Ta teadis vaid seda, et soovib midagi muud, midagi uut, suhtlemist teiste energiatega, mis ei viiks nende energiate summutamiseni Maa energiatesse. Maa teadvuses oli loodud ruum millegi temast enesest erineva kogemiseks.

universumEnergeetiliselt tähendas see elu algust Maal.

On kosmiline seadus, et kõik sügavalt tajutud soovid lõpuks realiseeruvad. Soovid, mis on olemuselt mõtete ja tunnete segu, on loovad energiad. See kehtib nii planeetide kui inimeste kohta. Planeedil Maa oli tekkinud igatsus kogeda elu, igatsus kaitsta ja armastada elu, selle asemel, et seda hävitada.

Ja nii see juhtuski.

Kui elu saabus Maale, puhkes maa ise õide. Ta sisenes uude kogemusse, mis täitis ta üllatuse ja rahuldusega. Ta oli üllatunud, et nii lihtne soov, nii õrnalt tajutud vajadus, sai tuua nii suuri ja uudseid arenguid.

Maal algas suur eluvormide eksperiment. Paljud eluvormid teostasid end Maal ja katsetasid energiatega, mis siin olid. Maast sai uudsuse kants. Seal oli vabadus katsetada uusi teid ja võimalusi. Seal oli ja endiselt on kõigil olenditel vaba tahe.

Elu loomisega hakkasid Maa ja kõik sellel elavad olendid tegelema teatud sisemise arenguga. Selle teekonna keskmeks oli tasakaalu leidmine andmise ja võtmise vahel.

Teadvuse sisemistel tasanditel on Maa alati püüelnud andmise ja võtmise õige tasakaalu poole. Planeedina Maa annab ja võtab elu. Maa „pimedal perioodil“, etapis, mil ta imes endasse energiaid, oli rõhk tugevalt võtmisel.

Hetkel on ta kaldunud teise äärmusse andes kõik, mis tal anda on.

Maa on pikalt talunud inimkonna poolset vägivalda ja ärakasutamist, kuna teatud mõttes oli see tema oma karma poolt põhjustatud. Maa pidi kogema võimu ja rõhumise teist poolt. Tema teod ründajana kutsusid esile ohvriks olemise kogemuse, just nagu bumerang. Just nii karma töötab; tegemist ei ole karistamisega. Selleks, et võimu olemust päriselt mõista, tuleb sul kogeda selle mõlemaid pooli. Kuna iganes sa osaled võitluses või soovid oma jõudu peale suruda, kohtutute te taas ohvri või ründajana, kuni te ükskord mõistate, et need on mõlemad üks ja sama, mõlemad ühe jumaliku energia osad.

Maa halastamatu ärakasutamine käesoleval ajal on seega karma mõistes õige, kuna see on pakkunud talle võimalust täielikult mõista tasakaalu andmise ja võtmise vahel.

Ometigi on karmaliselt adekvaatne väärkohtlemise ja ärakasutamise piir lähedal. Maa on saavutanud arusaama tasakaalust ja lõpetab oma karmalist teadvuse tsüklit. Nüüd on ta saavutanud armastuse ja teadlikkuse taseme, mis ei suuda enam kaua inimeste väärkohtlemist taluda. See teadvuse tasand tõmbab ligi sarnase teadvusega energiaid, mis kannavad harmooniat ja austust, ja tõukab eemale hävitavate kavatsustega energiaid.

On saabunud aeg uue tasakaalu jaoks andmise ja võtmise vahel. Uuel Maal on rahu ja harmoonia planeedi ja kõigi selle asukate vahel: inimene, taim ja loom. Harmoonia ja südames tajutud ühendatus kõigi olendite vahel on suure rõõmu ja loovuse allikaks.

Üleminek vanalt Maalt uuele Maale ei ole ettemääratud ei ajaliselt ega olemuselt. Palju sõltub valikutest, mida inimkond teeb, valikutest, mida teie indiviididena just praegu langetate.

Selle üleminekuaja kohta on tehtud ja tehakse palju ennustusi. Ennustamine on alati kaheldava väärtusega ettevõtmine. Mõte on selles, et nähtav materiaalne reaalsus on sisemise avaldus, kollektiivne teadvuse seisund. Teadvus on, nagu me varem juba märkisime, vaba ja loov. Iga hetk saad sa muuta oma tulevikku mõeldes või tundes teisiti. Sul on võim oma mõtete ja tunnete üle. Iga hetk saad sa öelda ei piiravatele, hävitavatele tunnetele ja mõtetele. See kehtib nii sinu kohta indiviidina kui ka suuremate inimrühmade kohta.

Kui teatud hulk indiviide valib vabaduse ja armastuse enesehävitamise ja vihkamise asemel, avaldub see ka materiaalses reaalsuses. Maa reageerib sellele. Ta on tundlik selle suhtes, mis inimeste sisemuses toimub. Ta vastab sinu seesmistele muutustele.

Siinkohal tahangi ma anda mõista, et mitte keegi, isegi meie poolel mitte, ei ole võimeline tegema täpseid ennustusi selle kohta, kuidas uus Maa sünnib. Selge on see, et grupp hingi, kes on lõpetamas oma karmatsüklit, on energeetiliselt uue Maaga tihedasti seotud. Neile inimestele, kes tihti tunnevad sügavat ühendust uue Maa ideaalidega, saavad osaks ilusad võimalused kasvada ja vabaneda, kuna planetaarne ja isiklik tsükkel langevad kokku.

© Pamela Kribbe