Uus Maa I

uus maa

Pilt : Internet

Jeshua kanaldatud Pamela Kribbe poolt

Just praegu toimub Maal üleminek. On uue teadvuse koidik ja varem või hiljem võtab see materiaalse kuju. Kuidas see üleminek täpselt avaldub, mis kuju see võtab, ei ole kindlalt fikseeritud. Tulevik on alati määramatu. Ainus, mis on kindel, on praegune hetk – olevikuhetk. Olevikuhetke kaevust lähtuvad lõputud võimalused, lõputute tulevikuvariantide lõputu võrgustik.

Mineviku põhjal võime ennustada, et üks tulevikuvariant on rohkem tõenäoline kui mõni teine, aga valik on alati sinu. Sinul tuleb otsustada, kas sa soovid määratleda oma tulevikku läbi mineviku. Inimesena on sinu võimuses oma minevikust lahti murda ja pöörduda teisele kursile. Sulle on antud valikuvabadus. Sul on jõud muuta, taasluua iseennast. Selles väes on sinu jumalik olemus. See on võim luua mitte millestki midagi (luua ex nihilo).  See jumalik võim on sinu olemuse tuum.

Rääkides siin ja praegu aset leidvast üleminekust, ära iial unusta, et sina oled oma reaalsuse valitseja. Ei ole olemas ettemääratud plaani või kosmilist jõudu, mis oleks ülem sinu individuaalse hinge teest või sinu individuaalsest jõust luua oma reaalsus. See ei toimi nõnda. Iga hing Maal kogeb seda üleminekut vastavalt oma sisemistele soodumustele. Reaalsus, mille sa valid, vastab sinu seesmistele vajadustele ja püüdlustele.

Mis muudab selle aja (1950-2070) eriliseks on see, et kaks erinevat teadvuse tsüklit jõuavad lõpule – personaalne tsükkel ja planetaarne tsükkel. Nende tsüklite lõppemine kattub, nii et üks võimendab teist.

Osale inimkonnast hakkab nende personaalne elude tsükkel maal lõpule jõudma. Enamus selliseid hingi on valgustöötajad.

Personaalne karmiline tsükkel

Elud, mida te Maal kogete, on osa teie hinge suuremast tsüklist. See tsükkel on loodud selleks, et võimaldada teil täielikult kogeda duaalsust. Selle tsükli jooksul oled sa kogenud, mis tunne on olla mees ja naine, olla haige ja terve, olla rikas ja vaene, olla „hea“ ja „halb“. Osades eludes olid sa tihedalt seotud materiaalse maailmaga, kas siis taluniku või käsitöölisena. On olnud ka vaimsemaid elusid, milles sa kandsid eneses tugevat teadlikkust oma spirituaalsest päritolust. Nendes eludes olid sinu kutsumuseks religioossed ametid. Samuti on olnud elusid, kus sa avastasid ilmaliku võimu valdkonda, poliitikat jms. Osa sinu eludest võis olla pühendatud sinu kunstiannete väljendamisele.

Sageli kalduvad hinged paljudes eludes ühes suunas. See on selgesti nähtav inimeste puhul, kel on mingile alale loomulikku annet. Tundub nagu oleks neis tohutu potentsiaal juba lapsena, mis ainult vajab õigel ajal äratamist ja mida seejärel on kerge arendada.

Valgustöötajate hingi tõmbab sageli religioossete elude poole, nad on elanud lõpmatu hulga elusid munkade, nunnade, preestrite, šamaanidena. Nende kutsumuseks on olnud olla vahendaja materiaalse, füüsilise ja spirituaalse maailma vahel. Ja nõnda said neist selle ala spetsialistid. Kui sa tunned seda kutsumust, tugevat tungi olla seotud spirituaalsusega, isegi kui see ei sobitu kuidagi sinu igapäevaeluga, võid sa olla osake valgustöötajate perekonnast.

Elu Maal pakub sulle võimalust kogeda täielikult, mida tähendab olla inimene. Võiks ju küsida, mis on inimeseks olemises nii erilist. Miks peaksin ma soovima seda kogeda?

Inimkogemus on mitmekülgne ja pingeline. Elades inimese elu, oled sa ajutiselt uppunud füüsilistesse tajudesse, mõtetesse ja tunnetesse. Selle reaalsuse kaasasündinud duaalsuse tõttu on need kogemused äärmiselt kontrastsed ja intensiivsed. See on midagi väga erinevat sellest, kui sa olid astraalsetes sfäärides (need on sfäärid, kus sa viibid pärast surma ja elude vahelisel ajal). Seda võib olla raske ette kujutada, aga paljud olendid siinpool oleksid hea meelega sinu kingades. Neile meeldiks väga olla inimene, koguda inimkogemusi. Inimkogemuses on teatud reaalsus, mida siinpool kõrgelt hinnatakse. Kuigi me võime luua oma kujutluses lõputult maailmu, ei anna see meile sellist rahuldust nagu päris reaalsuse loomine Maal.

Maal on loomisprotsess sageli seotud võitlusega. Tavaliselt kohtad sa oma unistuste realiseerimises palju vastuseisu. Astraalsetes sfäärides on loomine vaimsest seisukohast märksa lihtsam. Seal ei ole mõtte ja selle realiseerumise vahel ajalõtku. Veelgi enam, sa võid luua just sellise reaalsuse nagu ise soovid. Piiranguid ei ole. Hetkel, mil sa kujutled imelist aeda, on see sinu ees avatud.

Luua idee ja muuta see materiaalses maailmas reaalsuseks, on suur ettevõtmine. See nõuab tugevat tahet, visadust, mõtteselgust ja usaldavat südant. Maal tuleb sul hakkama saada materiaalse maailma aegluse ja jonnakusega. Sa pead tulema toime vastakate impulssidega iseendas – kahtlustega, meeleheitega, teadmiste puudusega, lootuse kaotamisega jne. Nende tegurite tõttu võib loomisprotsess olla takistatud või isegi läbi kukkuda. Ometigi on just need võimalikud probleemid, isegi läbikukkumised, just need, mis muudavad maise elu kogemuse niivõrd väärtuslikuks. Just väljakutsed, mida oma maisel teel kohtad, on sinu suurimad õpetajad. Need raskused annavad maisele kogemusele sügavuse, mis on hoopis erinev pingutust mittenõudvast loomisprotsessist astraalsfäärides. Sellest kergusest tõuseb asjatus. Astraalsed olendid, kes ei ole kogenud elu Maal, teavad ja mõistavad seda.

Maa mittealluv loomus muudab sind sageli ettevaatlikuks ja viib meeleheitele. Nii tihi ei vasta reaalsus sinu soovidele ja lootustele. Nii tihti näivad sinu loovad püüdlused lõppevat valus ja lootusetuses. Kõigele vaatamata leiad sa lõpuks rahu ja õnne võtme. Sa leiad selle võtme iseenda südamest. Ja kui see juhtub, koged sa rõõmu, mis ei ole võrreldav millegagi, mis on loodud astraalsetes sfäärides. See on sinu ülemvõimu ja jumalikkuse sünd.

Ekstaas, mida sa koged, kui sinu jumalikkus tärkab, avab sulle võimaluse iseennast tervendada. See jumalik armastus aitab sul taastuda kõigist üleelamistest, mida sul on maises elus tulnud kogeda.

Pärast seda oled sa võimeline aitama ravida teisi, kes on läbinud samad katsumused ja raskused. Sa tunned nende valu ära. Sa näed seda nende silmades. Ja sa oled võimeline juhtima neid nende teel jumalikkuse juurde.

Duaalsuse läbimise eesmärk

Palun ära alahinda oma maise elu tähtsust. Sa oled kõige loomingulisem, arenenum ja julgem osa jumalast (kõigest mis on). Te olete tundmatu avastajad ja uue loojad. Teie avastused duaalsuse mõõtmes omavad tähendust, mis ületab teie ettekujutused. On raske selgitada teie teekonna sügavaimat tähendust, aga ma saan öelda, et te olete loonud uut liiki teadvuse, sellise teadvuse, mida varem ei eksisteerinud.

Esimesena kandis seda teadvust Kristus kui ta kõndis Maal. See teadvus, mida ma nimetan Kristuse-teadvuseks, on spirituaalse alkeemia tulemus. Füüsiline alkeemia on plii muutmine kullaks. Spirituaalne alkeemia on „tumeda energia“ muutmine „kolmandaks energiaks“, spirituaalseks kullaks, mis on esindatud Kristuse energias.

Palun pane tähele, et eesmärk ei ole muuta tume heledaks või kurjus headuseks. Pimedus ja Valgus, hea ja kuri, on loomulikud vastandid; nad eksisteerivad teineteise armust.

Tõeline spirituaalne alkeemia tutvustab „kolmandat energiat“, teadvuse liiki, mis võtab omaks mõlemad polaarsuse osad läbi armastuse ja mõistmise energiate. Sinu teekonna tõeline eesmärk ei ole aidata kaasa Valguse võidule Pimeduse üle, vaid liikuda vastanditest edasi ja luua uut liiki teadvus, mis suudab säilitada ühtsuse mõlema, nii Valguse kui Pimeduse, juuresolekul.

Me seletame seda keerukat mõtet metafoori abil. Kujutle, et sa oled süvamere sukelduja, kes püüab leida pärli. Aeg-ajalt sukeldud sa sügavale ookeani selleks, et leida seda üht kindlalt pärlit, millest kõik räägivad, aga mida tegelikult keegi näinud ei ole. Levivad kuulujutud, et isegi jumal, sukeldujate pealik, ei ole kunagi seda pärlit puutunud.

Ookeani sukeldumine on täis ohtusid, kuna sa võid eksida või mitte õigel ajal tagasi pinnale jõuda. Ometigi pead sa vastu ja sukeldud üha uuesti ookeani, kuna sa oled sihikindel ja inspireeritud. Kas sa oled hullumeelne?

Ei, sa oled uue avastaja.

Saladus seisneb selles, et pärli otsimise protsessi käigus, oled sa seda loomas. Pärl on Kristus-teadvuse spirituaalne kuld. Pärl oled sina ise, kujundatud duaalsuse kogemises.

See, mida siin näeme, on tõeline paradoks: uut otsides sa lood selle. Sinust on saanud jumala loomingu pärl.

Jumalal ei olnud teist võimalust selle loomiseks, kuna seda, mida sa otsisid, ei olnud veel olemas – teie pidite selle looma. Miks soovis jumal luua midagi uut? Püüame seda selgitada võimalikult lihtsalt.

Esiteks, Jumal on läbinisti hea. Headus oli kõikjal ja kõiges. Kusjuures, kuna midagi muud ei olnudki, oli kõik teatud moel staatiline. Tema loomingus ei olnud elu; selles puudus võimalus kasvamiseks ja laienemiseks. Võiks öelda, et see oli ummikus.

Et tuua vaheldust, luua võimalus liikumiseks ja laienemiseks, tõi Jumal sisse elemendi, mis erines kõikeläbivast headusest. See oli jumalale väga raske, sest kuidas sa lood midagi, mis ei ole sina ise? Kuidas saab headus luua kurjust? Ei saagi. Seega mõtles jumal välja nipi. Selle nipi nimi on teadmatus.

Teadmatus on element, mis on headuse vastandiks. See loob väljaspool headust olemise illusiooni, jumalast eraldatuse illusiooni. „Teadmatus sellest, kes sa oled“ sai muutuse stiimuliks, kasvu ja laienemise ajendiks universumis. Teadmatusest juurdub hirm, hirmust sünnib vajadus kontrolli järele ja kontrollivajadusest võitlus võimu nimel ja ongi loodud sobivad tingimused selleks, et „kurjus“ saaks õitseda. On loodud lahinguväli hea ja kurja võitluseks.

Jumal vajas vastandeid selleks, et loodu ummikseisust päästa. Teadmatusest tekitatud hirmu ja kannatuste taustal võib olla raske seda mõista, kuid jumal väärtustas neid energiaid kõrgelt, kuna need pakkusid talle võimalust areneda endast suuremaks.

Jumal palus teid, kõige loomingulisemat, arenenumat ja vapramat osa iseendast, võtta endale Teadmatuse loor. Selleks, et kogeda võimalikult sügavalt vastandite dünaamikat, vajusite ajutiselt oma tõelise loomuse kohta teadmatusse. Te nõustusite sukelduma teadmatusse, aga ka see fakt ise pidi saama unustatud. Nõnda te nüüd tihti neate jumalat selle eest, millises situatsioonis te olete: raskustes ja teadmatuses – ja me mõistame. Ometigi oma olemuselt te olete jumal ja jumal on teie.

Kõigi raskuste ja murede kiuste on sügaval teie sisimas endiselt duaalsuses elamise elevus ja imestus, teades, et toimub millegi uue loomine. See on jumala esialgne põnevus, põhjus miks jumal üldse selle teekonna läbi teie ette võttis.

Oma teekonna alguses, kohtudes Kurjaga (hirm, teadmatus), oli teil vaid ebamäärane mälestus headusest (Kodust). Te hakkasite hirmu ja teadmatuse vastu võitlema, igatsedes Koju. Ometigi ei pöördu te enam tagasi Koju, selles mõttes, et tagasi oma mineviku seisundisse, kuna loodu on teie teekonna läbi muutunud.

Teekonna lõpuks olete saanud suuremaks kui Hea ja Kuri, Pimedus ja Valgus. Te olete loonud kolmanda energia, Kristuse-energia, mis võtab omaks ja ületab mõlemad. Te olete laiendanud jumala loodut. Teie oletegi jumala uus looming. Jumal on saanud iseendast suuremaks kui Kristuse-energia on Maal täielikult sündinud.

Kristuse-energiat ei eksisteerinud enne inimkogemust. Kristuse teadvus on läbinud mitmekihilise duaalsuse, on sellega leppinud ja taastekkinud teisel pool. Ta on uue Maa elanik. Ta on lasknud lahti duaalsusest. Ta on ära tundnud ja omaks võtnud oma jumalikkuse. Ta on saanud üheks oma jumaliku olemusega. Aga see jumalik Mina on erinev sellest, mis ta oli varem. Ta on sügavam ja rikkam kui teadvus, millest ta sündis. Võib ka öelda: jumal on end rikastanud läbides duaalsuse kogemuse.

See lugu on lihtsustatud ja moonutatud nagu kõik on moonutatud aja ja eraldatuse illusioonist. Need illusioonid on täitnud tähtsat ülesannet. Aga on saabunud aeg liikuda edasi. Palun püüa tunnetada energiat meie sõnade, lugude ja metafooride taga. See energia on oma olemuselt sinu enda oma. See on teie tuleviku Kristuse energia, mis räägib läbi minu, Jeshua. Me ootame, et te meiega ühineksite.

Kuidas ületada duaalsus – karmilise tsükli lõpetamine

Sinu maiste elude tsükkel lõppeb kui sa väljud duaalsuse mängust. Duaalsuse mäng näeb ette, et sa positsioneerid ennast polaarsuse mänguväljal. Sa identifitseerid ennast rikka või vaesena, kuulsa või alandlikuna, mehe või naisena, kangelase või kelmina. Tegelikult pole suurt vahet, millist rolli sa mängid. Kuniks sa tunned end kokkukuuluvana näitlejaga laval, oled sa endiselt duaalsusesse kaasatud.

Loomulikult pole see mitte mingil moel vale. Teatud mõttes oli see just nõnda ette nähtud. Oli ette nähtud, et sa unustad oma tõelise mina. Et kogeda kõiki duaalsuse aspekte, pidid sa oma teadvuse taandama kindlasse rolli maises draamaetenduses.

Ja sa mängisid oma osa hästi. Sa sattusid oma rollides niivõrd hoogu, et unustasid sootuks oma maiste elude tsükli tegeliku eesmärgi. Sa olid enda unustanud nii täielikult, et sa pidasid duaalsuse mänge ja draamasid ainsaks võimalikuks reaalsuseks. Lõpuks muutusid sa väga üksikuks ja hirmunuks, mis ei ole üllatav, kuna nagu eelnevas peatükis kirjeldasime, põhineb duaalsuse mäng teadmatusel ja hirmul.

Et mõista duaalsuse mõju sinu igapäevaelus, toome järgnevalt ära mõned duaalsuse mängu iseloomulikud tunnused.

Duaalsuse mängu tunnused:

1) Sinu emotsionaalne elu on oma olemuselt ebastabiilne.

Emotsionaalselt oled sa ankurdamata, kuna oled alati mingi meeleolu positiivsel või negatiivsel poolel. Sa oled kas vihane või andestav, kitsarinnaline või helde, masendunud või entusiastlik, õnnelik või kurb. Sinu emotsioonid kõiguvad pidevalt äärmusest äärmusesse.

2) Sa oled intensiivselt seotud välise maailmaga

Sinu jaoks on väga oluline, mida teised inimesed sinust arvavad. Sinu enesehinnang sõltub sellest, mida väline maailm (ühiskond, lähedased) sulle sinu kohta tagasi peegeldavad. Sa püüad vastata nende ootustele. Sa annad oma parima.

3) Sul on tugevad arusaamad sellest, mis on hea ja mis halb.

Hinnangute andmine loob sulle kindlustunde. Elu on hästi organiseeritud kui teod, mõtted ja inimesed on jagatud õigeteks ja valedeks.

Kõiki neid tunnuseid ühendab see, et ükskõik mida sa ka ei teeks või tunneks, pole sa tegelikult kunagi päriselt kohal. Sinu teadvus asub sinu olemuse välistel kihtidel ja on juhitud hirmupõhistest mõtte- ja käitumismustritest.

Toome näite. Kui sa oled harjunud igal pool ja iga kell olema kena ja allaheitlik, ei kehasta sa käitumismustrit, mis tuleneb sinu sisemisest olemusest. Tegelikkuses surud sa alla oma sisemusest tulevaid signaale.  Sa püüad vastata kellegi teise ootustele, et mitte kaotada nende armastust, imetlust ja hoolitsust. Sa reageerid kõigele hirmust lähtuvalt. Sa piirad iseennast. Ometigi elab mitteväljendunud osa sinust salajast elu, luues rahulolematust ja väsimust. Sinus võib olla viha ja ärritatust, millest mitte keegi, isegi sina, teadlik ei ole!

Sellest enese-eitamise seisundist väljumiseks on vaja astuda kontakti oma allasurutud olemusega.

Oma varjatud ja allasurutud olemusega kontakti saamiseks vajad sa teatud oskusi ja teadmisi. Enda sisse minemine ei ole keerukas protsess, mida sul tuleb teistelt õppida või teiste abiga saavutada. Motivatsioon ja kavatsus on märksa olulisemad kui oskused ja meetod. Kui sa tõesti soovid ise teada, soovid vaadata sügavale enda sisse ja muuta hirmutavaid mõtteid ja emotsioone, mis takistavad sul elamast õnnelikku ja rahuldustpakkuvat elu, suudad sa seda teha mistahes meetodiga, mis parasjagu pähe tuleb. Siinkohal soovimegi pakkuda üht lihtsat meditatsiooni, mis võib aidata sul saada kontakti oma emotsioonidega.

Võta hetk ja lõdvesta oma õlalihased ja kael, istu sirgelt ja aseta jalad otse põrandale. Hinga sügavalt sisse. Kujutle end kõndimas külateel laia sinise taeva all. Sa imed endasse looduse hääli ja tunned tuult oma juustes. Sa oled vaba ja õnnelik. Eemal märkad sinu suunas jooksvaid lapsi. Nad jõuavad üha lähemale. Kuidas sinu süda sellele reageerib? Nüüd on lapsed sinu ees. Kui palju neid on? Millised nad välja näevad? Kas nad on poisid, tüdrukud või on mõlemaid?  Ütle neile kõigile tere. Ütle neile, kui hea meel sul on neid näha. Seejärel tekib sul kontakt ühe lapsega, kes vaatab sulle otse silma. Tal on sulle sõnum. Kas see on kirjutatud lapse silmadesse? Kas sa saad seda lugeda? Mida ta soovib sulle öelda? Ta pakub sulle energiat, mida sa just praegu vajad. Nimeta see energia, mida sinu sisemine laps on sulle tooma tulnud ja ära anna sellele hinnangut. Lihtsalt täna teda ja vabasta oma kujutlus. Tunneta kindlalt maapinda oma jalge all ja hinga sügavalt. Sa olid just ühenduses oma varjatud osaga. Iga kell, kui sa soovid, võid sa minna tagasi sellesse hetke ja võib-olla rääkida ka teiste lastega.

Süüvides endasse ja ühendudes oma varjatud olemusega, muutud sa rohkem kohalolevaks. Sinu teadvus tõuseb kõrgemale hirmust juhitud mõtte- ja käitumismustritest, mida sa oled seni iseenesestmõistetavaks pidanud. Sa võtad enda eest vastutuse. Sa hoolitsed oma kurbuse, viha ja valu eest, nagu vanemad hoolitsevad oma laste tunnete eest.

Duaalsuse ületamise tunnused

1) Sa kuulad oma hinge häält, mis räägib sinuga läbi tunnete.

2) Sa tegutsed oma hinge hääle järgi ja viid ellu muudatused, mida sinu hing ihkab.

3) Sa väärtustad vaikset üksiolemist, kuna üksnes vaikuses võid sa kuulda oma hinge sosinaid.

4) Sa sead kahtluse alla mõttemustrite ja käitumispõhimõtete tõsikindluse, mis takistavad sul oma tõelisi soove ja püüdlusi saavutamast.

Pöördepunkt duaalsusest väljumisel

Sinu maiste elude tsükkel hakkab lõpule jõudma kui su teadvus suudab jääda keskendunuks ja täielikult kohalolevaks kõigis duaalsuse väljendustes. Kuni sa identifitseerid end pigem ühe kui teise duaalsuse aspektiga (Valgusega Pimeduse asemel, rikkusega vaesuse asemel jne), istub sinu teadvus kiigul. Karma ei ole midagi muud kui kiikude harmoniseerija, millel sinu teadvus paikneb. Sa vabastad end karmilisest tsüklist kui sinu teadvus leiab liikumatu ankurdumiskoha kiigu keskel.

See koht on karma tsüklist väljumiseks. Peamised tundetoonid selles keskmes on vaikus, kaastunne ja vaikne rõõm. Kreeka filosoofid nimetasid seda seisundit ataraxia’ks – kõigutamatuse seisundiks.

Hinnangulisus ja hirm on energiad, mis sind kõige enam tsentrist välja liigutada suudavad. Mida enam sa neid energiaid vabastad, seda vaiksemaks ja avatumaks sa seesmiselt muutud. Sa sisened teise maailma, teise teadvuse dimensiooni.

See avaldub ka välises maailmas. Sageli on see muutuste aeg – aeg öelda hüvasti aspektidele sinu elus, mis SIND enam ei peegelda. Suhete ja töö valdkonnas võivad ees oodata suured murrangud. Suure tõenäosusega pöördub kogu su elu peapeale. Meie vaatenurgast on see täiesti loomulik, kuna sisemised muudatused eelnevalt alati välistele. Sinu teadvus loob materiaalse reaalsuse, milles sa elad. See on alati nõnda.

Duaalsuse haardest vabanemine võtab aega. Kõigi pimeduse (alateadvuse) kihtide laialiharutamine on järk-järguline protsess. Kuid kui sa oled sellele teele astunud, teele oma sisemise mina poole, hakkad sa ennast vaikselt duaalsuse mängust distantseerima. Kui sa oled saanud tunda ataraxia tõelist olemust, on pöördumine juba toimunud. Kui sa oled tundnud vaikset ja samas kõikeläbivat rõõmu lihtsalt iseendaga olemisest, siis sa tead, et just seda sa oled alati otsinud. Aeg-ajalt pöördud sa tagasi sissepoole, et seda endas kogeda.

Sa ei lõika ennast ära maistest rõõmudest. Sa oled lihtsalt leidnud jumaliku varjupaiga iseendas ja just sellelt õndsuse positsioonilt koged sa kogu maist ilu. Õndsust ei ole võimalik leida materiaalsetest asjadest. See peitub selles, kuidas sa neid asju koged. Kui sinu südames on rahu ja rõõm, pakuvad ka inimesed ja asjad sinu elus just rahu ja rõõmu.

Just praegusel hetkel valmistub grupp hingi väljuma karma tsüklist. Me räägime pikemalt sellest grupist järgmistes peatükkides. Ometigi pole nemad ainsad, kes läbivad suure ülemineku. Kogu Maa läbib suurt ja sügavat muutust. Ka planetaarne tsükkel on lõpule jõudmas. Praegune ajastu on nii eriline, kuna need kaks sündmust kattuvad. Järgnevalt räägime pikemalt planetaarsest tsüklist.

© Pamela Kribbe

Kes on Valgustöötaja?