mantraMantra on lühikese, iidse sanskritikeelse palve analoog (tõlge sanskriti keelest – arutlus, lausumine). Need on helid ja sõnad, mis mõjutavad oluliselt inimese meeli, emotsioone ja isegi väliseid objekte. See on puhas teadvuseenergia.

Korduvalt lausutav mantra avab oma väe ning ühendudes teie kavatsuse energiaga, võib see muuta teie elu paremuse poole. Igal mantra helil, silbil ja sõnal on sügav mõte, seepärast on helide täpne hääldamine väga oluline. Tavaliselt korratakse mantrat 3-9-18-27 korda jne.

Kõige parem aga on, kui mantrat korratakse 108 korda.

Peamine tingimus siinjuures on järjekindlus. Mantraid võib laulda või omaette mõttes lugeda, kuid kõige parem on neid täishäälega välja öelda ja meditatsiooniga ühildada. Varsti näete kindlasti oma elus selle praktika vilju ning märkate enda juures imelisi muutusi.

Teist saab valgus, mis tõmbab teie poole häid inimesi ja just teile vajalikke olukordi. Mantrate lugemine parandab inimese tervist ja puhastab aurat.
On olemas tohutu hulk mantraid, neist kõige tuntum on aga mantra „Om“, mida peetakse kolme heli kombinatsiooniks (A, U ja M), millest igaühel on jällegi eraldi tähendused ja tõlgendused. Hinduismis peetakse silpi „Om“ pühaks. Seda interpreteeritakse kui hinduismi jumaliku kolmainsuse Brahma, Višnu ja Šiva sümbolit. See on ülim mantra, mis sümboliseerib universumit kui sellist. Püha silp „Om“ või „Aum“ tähendab Absoluuti, Daod, see kätkeb endas kõikide pühakirjade tähendust ja see on maailmaloomise algvõnge.

Mantra valik sõltub inimese kavatsustest.

Kui töötada mingi kindla mantraga, on oluline väga täpselt teada, mida soovitakse saavutada. Seejuures tuleb ennast tunda ja käituda nii, justkui soovitu oleks juba saavutatud. Tunda ja tegutseda! Universum kuuleb teid!

Igal mantral on omad eripärad, oma rütm ja mõju. Helide, rütmide ja sageduste kooskõla, millega meie keha resoneerib, viib teadvuse muudetud olekusse. Mantrate laulmine on hea meelte häälestamise praktika. Meeled vaikivad, tekib sisemine vaikus ja täiuslik harmoonia inimese sisemise ja lõputu „minaga“.

Praktiseerides mantrate laulmist, võib inimene neist ammutada ükskõik missuguse seisundi: rõõmu, kaastunde, tervenemise. Mantrad aitavad puhastada meeli, annavad jõudu, meelteselgust ja rahu.

Photo by Raimond Klavins on Unsplash

Kuula erinevaid mantraid SIIN

error: Content is protected !!