Miks lagunevad perekonnad ehk tervitus surnud esivanematelt.

miks lagunevad perekonnadPüüdes oma isiksuse arengu protsessis jõuda iseendani, puutun ma juba mitmendat aastat kokku ühe ja sama anomaaliaga: kui palju inimene enda kallal tööd ka ei teeks, kui palju tehnikaid ei praktiseeriks, kui palju end ei tasakaalustaks, kui palju kristalle ei kannaks, saab ta lõpuks aru, et  ei tunne ikkagi seda elurõõmu, millest kõik nii palju räägivad ja mille poole püüdlevad.

Ükskord pärast pikki mõtisklusi taipasin lõpuks, miks see nii on. Meil pole mingit võimalust hakata elama  OMA ELU, kuni me ei tervenda sünniprogrammi ehk teisisõnu, kuni me ei vabane sugulaste pärandist, mille saame sündides kaasa oma vanemate verega.

Mis on sünniprogramm?

Minu arusaamist mööda on see iga inimese elukogemus ehk tema üleelamised, mõtted ja veendumused, kusjuures nii positiivsed kui negatiivsed. Kõik need kogemused salvestuvad ja säilivad inimeses rakutasandil ning eostamisel antakse kogu programm edasi lapsele. Sündides saab laps 50% emalt ja 50% isalt. Kujutage ette, millise sünniprogrammide pärandi võib laps saada?

Kuidas luuakse sünniprogramm?

Oletagem, et teie vanavanaema oli väga hea inimene. Ta oli väga külalislahke ja töökas. Kohtas meest, armus, sünnitas lapse. Mees ei osutunud kombekaks ja läks teise naise juurde.

Nüüd on tähtis moment! Kuidas käitus vanavanaema? Kas ta võttis seda kogemust kui õppetundi või puges hinge hirm?
Kui ta võttis seda kui õppetundi, siis tegi ta tõenäoliselt järeldused, lasi olukorrast lahti ja kohtas varsti head meest, sünnitas teie vanaema, kellele andis edasi programmi, et mehi võib usaldada ja et ta on armastust väärt. Seega tõmbas juba teie vanaema selle programmiga alateadvuse tasandil ligi meest, kes teda armastas ja austas. Sündis teie ema, kellel oli juba veres programm, et perekond on hea, see tähendab usaldust ja toetust. Isegi kui tekkisid mõned ebameeldivad hetked, lahenesid need kiiresti, sest programmis on selline võimalus. Ja kõik olid õnnelikud.

Kuid oletagem, et vanavanaemal ei jätkunud jõudu, oskusi ega teadmisi tegelda selle küsimusega, ta tajus seda kogemust negatiivsena, tal tekkis hirm, et ka järgmine mees läheb ta juurest ära, et ta ei ole armastust väärt, et kõik mehed on petised ja valetajad. Kõigele lisaks tekkis tal alaväärsuskompleks ja madal enesehinnang.

Õnnitlen järeltulijaid…

Vanavanaema ei lasknud olukorrast lahti, ta ei tegelnud teemaga, tõenäoliselt ei jaganud ta oma probleemi kellegagi, vaid jäi murega üksi. Nüüd kohtab ta meest, sünnib teie vanaema –  alaväärsuse programmi, madala enesehinnanguga jne. Vanaema on väga hea inimene, tõmbab ligi hea mehe, kes on temasse väga kiindunud, kuid tema, ise seda teadmata, hakkab oma armastatut endast eemale tõukama. Ta muutub armukadedaks, mille kutsub esile hirm, et ta jäetakse maha. Vanaemale hakkab tunduma, et mees valetab talle ja petab teda, ta enesehinnang langeb ilmselt veel rohkem. Vanaema ei saa aru, mis toimub, ja seetõttu ei suuda olukorda kainelt hinnata. Sünnib teie ema ja siis teie.

Te saate päranduseks kõik oma esivanemate sünniprogrammi võlud.

Teil on vedanud, kui teie vanavanaema leidis endas jõudu ja lahendas selle probleemi, sest siis ei tule teil sellega tegelda kogu elu. Kuid teil ei ole vedanud, kui ei teie vanavanaema ega vanaema ega ema ei söandanud valule silma vaadata. Neil polnud jõudu tegelda selle probleemiga, tõenäoliselt nad isegi ei mõelnud sellele, et kõik lahendamata asjad antakse edasi lastele. Neil oli lihtsam hambad kokku suruda ja kannatada. Neid ei õpetatud probleeme lahendama, nad ei teadnud, et saab elada teistmoodi, sest nende programm sisaldas vaid üht sündmuste varianti: hirm, usaldamatus, valu, madal enesehinnang.

Seitsme põlvkonna pärand *

Niisiis, 7 põlvkonda (126 inimest) mõjutavad teie elu järgneval moel:

1 põlvkond oleme meie ise, meie „Mina“.

See on kui arvestuse alguspunkt. Seotud Päikese energiaga. Kõik saab alguse isiklikult meist, kes me oleme esimene põlvkond seitsmeastmelise püramiidi genoskoobis.

2 põlvkond – vanemad (kahekesi, s.t. paar).

Seotud Kuu energiaga. Just nemad kujundavad meie lähimat ümbrust, tervise potentsiaali. Kõige eest, millele pannakse alus lapsepõlves –  harjumused, suhtumine maailma ja kohanemine selles, emotsionaalne taju -, oleme tänuvõlgu vanematele. Kui laste ja vanemate geneetiline side on rikutud, ei suuda isegi andekas inimene maailmas kohaneda. Võimalus suhelda takistamatult sugulashingedega, oskus leida õigeid lahendusi ümbritsevast maailmast saadakse kui just mitte emapiimaga, siis kujuneb see kindlasti esimestel eluaastatel vanemate otsese mõju all.

3 põlvkond– vanaemad ja vanaisad (4 inimest).

Vanaemadelt ja vanaisadelt saavad inimesed intellektuaalsed võimed, tajuvõimed, anded, paljud käitumise iseärasused. Tuleb välja, et põlvkondade kaudu saadakse palju tähtsamat geneetilist infot kui otse vanematelt. Kui keegi vanaemadest või vanaisadest tegeles teadusega, kirjandusega, oli õppejõud, siis võib loota ande või teadlase võimete väljendumist lastelastel, kuid mitte lastel, sest on teada, et geeniuste laste peal loodus puhkab.

4 põlvkond– vanavanaemad ja vanavanaisad (8 inimest).

Neljandat põlvkonda peetakse seitsme põlvkonna keskmiseks, seetõttu peetakse vanavanaisasid ja vanavanaemasid harmoonia ja tasakaalu hoidjateks. Neljanda põlvkonnaga on seotud sellised mõisted kui armastus, elurõõm, kiindumus materiaalsetesse hüvedesse. Arvatakse, et ausa tööga teenitud või päranduseks saadud materiaalseid väärtusi tuleb kindlustada ja  suurendada. Kui 4. põlvkonna esivanemad olid jõukad, siis nende järglastele antakse edasi raha teenimise oskus, kui  nad aga patustasid materiaalses mõttes, siis selle patu pärast kannatavad soo jätkajad ja see ei lase neil rikkaks saada, kuidas nad seda ka ei tahaks.

5 põlvkond – vanavanavanaisad ja vanavanavanaemad (16 inimest).

Viiendale põlvkonnale vastab Mars, millega on seotud tahtejõud,  energia, kirglikkus, oskus püstitatud eesmärki saavutada, võita. Mars on tegutsemise impulss. Ilma tahte, energia, kireta ei saa me midagi elus saavutada. Just Marsi põlvkonnalt saavad järeltulijad sõjamehe omadused, otsusekindluse, tegutsemisvalmiduse.  Tahtejõuetus, argus või julmus, motiveerimata agressiivsus võivad olla 5. põlvkonna esivanemate patususe jätk.

6 põlvkond– meie vanavanaisade vanaisad (32 inimest).

Kuuenda põlvkonna esivanemates on hiiglasuured kollektiivsed (egregoriaalsed) jõud, need võivad saada meile traditsioonide, käskude, tõeliste teadmiste ja õpetuste  edasiandmise ahela siduvateks lülideks.

7 põlvkond– meie vanavanaisade vanavanaisad (64 inimest).

Just see põlvkond määrab ära saatuse, pärisosa,  meie eluülesande. Teada midagi rohkem kui 200 aastat tagasi elanud esivanemate elust võivad vaid nimekate suguvõsade järeltulijad, keda on muidugi väga vähe.

Huvitav fakt välise sarnasuse kohta vanematega: kui laps on isa moodi, on tal kõvem geneetiline side esivanematega, aga kui rohkem ema moodi, siis on ta vaba paljudest suguvõsa probleemidest, sõltumatum oma valikutes.

Oma sugupuud pole vaja teada mitte ainult ajaloo jaoks, vaid selleks, et paremini orienteeruda olevikus ja tulevikus, mis on mineviku otsene peegeldus ja jätk.

Millal ei ole abi pakkumine väge andev?Kui inimene tahab valida oma isikliku elutee, on ta ülesanne võimalikult rohkem teada saada esivanemate kohta. Heade esivanemate teened võivad saada isiksuse õige arengu valikul suurepäraseks eeskujuks, samas kui sugupuu mitte kõige paremate esindajate lahendamata probleemide ja pattude teadmine aitab vältida nende vigu ja kogu soo negatiivse karma süvenemist.

Meie, sünnipärandiga inimesed, püüame elada OMA elu, kuid meil ei tule midagi välja. Me hakkame raevutsema, et parendada oma elu, ja mõnel see isegi õnnestub, kuid millise hinnaga?

Partnereid, mehi, naisi, sõpru valivad meile surnud esivanemad selleks, et MEIE tervendaksime sugu, see tähendab, et meie teeksime ära nende esivanemate töö, kes ei suutnud ja ei osanud seda teha oma elu ajal.

Tervendades sugu, vabastame energiat ja sellega läheneme ISEENDALE.

Kui kaks inimest ühinevad, antakse neile aega “mesinädalateks”, mil mõlemale näib, et nad on kohanud just oma teist poolt. Kuid möödub kuu, aasta ja paar seisab silmitsi probleemide ning pretensioonidega, mis tähendab, et teie esivanemad saadavad teile tervisi. Nad meenutavad teile, mõnikord lausa nõuavad, et käes on aeg hakata lahendama nende lahendamata probleeme.

Mida teadlikumalt te lähenete sellele teemale, ilma paanikata, kapriisideta ja esivanemate peale solvumata, seda kiiremini saavutate hingelise tasakaalu, tervendate sugu ja vabastate lapsed mineviku koormast ning hakkate elama OMA elu. Sest kui see on teie saatus, on teil jõudu ja teadmisi soo tervendamiseks ning seega ka  suguvõsa toetus.

-Delia
* Seitsme põlvkonna pärandi skeemi allikas

Photo by Stephen Leonardi on Unsplash

error: Content is protected !!